Gå direkt till innehåll
Coronaviruset kommer påverka byggmaterialhandeln både på kort och lång sikt, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.
Coronaviruset kommer påverka byggmaterialhandeln både på kort och lång sikt, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

Pressmeddelande -

Coronavirusets effekter på byggmaterialhandeln

Coronaviruset kommer påverka byggmaterialhandeln både på kort och lång sikt, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna. Vi bedömer att köpkraften hos den svenska befolkningen är fortsatt stark och att det låga ränteläget gör att man fortsatt vill investera i sina bostäder med olika byggprojekt. Men om den nedstängning av Sverige som vi nu ser fortgår finns det en risk för ökad arbetslöshet vilket slår mot köpkraften.

På kort sikt är det risk för varubrist inom byggmaterialhandeln. De produkter som kommer från Kina och Italien kommer att ha stora leveransproblem den närmsta tiden, vilket påverkar oss. Vi hoppas såklart att kunna återgå till det normala så snabbt som möjligt, säger Monica Björk. Ett annat scenario är att konsumenter kommer undvika fysiska butiker den närmsta tiden. Detta kommer gynna de byggmaterialhandlare som är rustade för e-handel och som har en stark logistikkedja.

Om en större osäkerhet sprider sig bland befolkningen så är det också troligt att inköp av tjänster och varor minskar. Osäkra konsumenter tenderar att spara pengar i osäkrare tider. Vi ser en trend att antalet resor utomlands minskar liksom restaurangbesök, vilket kommer frigöra en del pengar i hushållens budget. Karantäntider och att fler personer jobbar hemma kommer sannolikt att leda till att det startas upp fler byggprojekt än normalt den kommande tiden.

På längre sikt och om situationen förvärras snabbt finns risken att effekterna av Corona viruset leder till en konjunkturnedgång vilket kommer att påverka byggsektorn negativt, med både uppskjutna byggprojekt och färre renoveringar, avslutar Monica Björk

Ämnen

Taggar


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Vi arbetar med frågor som statistik, hållbarhet, digitalisering samt skapar gemensamma mötesplatser.

Presskontakt

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421

Relaterade nyheter