Gå direkt till innehåll
En stor del av försäljningstillväxten i bygghandeln under första halvåret kan hänföras till prisökningar

Pressmeddelande -

En stor del av försäljningstillväxten i bygghandeln under första halvåret kan hänföras till prisökningar

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Under det första halvåret uppgick utvecklingen till 12 procent. Den underliggande prisutvecklingen har varit hög under första halvåret, och uppgick till 40 procent under april och maj.

  • Försäljningstillväxten, som under andra kvartalet har varit positiv, har primärt varit prisdriven. Det innebär att försäljningsvolymerna totalt sett har minskat. Priserna i byggmaterialhandeln har ökat kraftigt under våren, vilket bland annat beror på råvarubrist och högre transportkostnader, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.
  • Även om försäljningsvolymen i bygghandeln har minskat så har proffshandeln klarat sig bättre än konsumenthandeln, vilket bland annat beror på de investeringar och byggprojekt som påbörjades i fjol. Konsumenthandeln hade en betydligt svagare utveckling då hushållens köpkraft har minskat till följd av det tuffa ekonomiska läget. Eftersom byggmaterialhandeln är en konjunkturkänslig bransch ser läget osäkert ut framöver, med tanke på den höga inflationen och stigande räntor, avslutar Monica Björk.

Under andra kvartalet 2022 var utvecklingen starkast i Södra Sverige, med 11 procents ökning jämfört med samma period förgående år, följt av Västra Sverige som ökade med nästan 10 procent. Resterande regioner har haft en försäljningstillväxt med mellan 2 och 8 procent. Försäljningstillväxten i proffshandeln ökade under årets andra kvartal med cirka 17 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningstillväxten i konsumenthandeln minskade med nästan 10 procent under samma period.

Möjlighet till mer data som prenumerant
En prenumeration på Byggmaterialindex ger tillgång till utvecklingstal totalt och regionalt, även uppdelat mellan proffs- och konsumentförsäljning. Nyckeltalen över branschutvecklingen släpps månadsvis i en rapport tillsammans med kommentarer och en tydlig sammanställning av relevanta branschnyckeltal. Möjlighet till nyckeltal för specifika varugrupper finns enligt varugruppsindelningen BK04.

Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:

Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Joakim Wirén, analytiker, HUI Research
Telefon: 070-147 66 56
E-post: joakim.wiren@hui.se


Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Ämnen


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma AB, Derome Bygg & Industri AB, Happy Homes AB, Nordströms bygghandel, Optimera Sverige  AB, Kesko AB, Mestergruppen Sverige AB, Woody Bygghandel samt ett trettiotal fria byggmaterialhandlare.

Presskontakt

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige