Gå direkt till innehåll
Nio av tio medarbetare trivs i sin yrkesroll i byggmaterialhandeln och åtta av tio skulle rekommendera andra att arbeta i branschen.
Nio av tio medarbetare trivs i sin yrkesroll i byggmaterialhandeln och åtta av tio skulle rekommendera andra att arbeta i branschen.

Pressmeddelande -

Nio av tio trivs på jobbet i byggmaterialhandeln

Branschens medarbetarenkät 2020 visar att nio av tio medarbetare trivs i sin yrkesroll i byggmaterialhandeln samt att åtta av tio skulle rekommendera andra att arbeta i branschen. Området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär.

Byggmaterialhandlarna har under hösten låtit genomföra en medarbetarenkät bland de anställda i medlemsföretagen. Enkäten ger en bild av en bransch där medarbetare trivs på sin arbetsplats och sina kollegor. Fler än åtta av tio upplever även arbetsmiljön som säker och trygg. Branschen upplevs mer positiv jämfört med genomsnittet i motsvarande undersökningar hos andra företag inom privat sektor. 2 500 personer valde att besvara enkäten över hela landet vilket motsvarar mer än var tionde av alla anställda i branschen. 26 % av dessa är kvinnor.

Ett av företagen som har medverkat i undersökning är Kesko Sverige. Här ser man positivt på resultatet från undersökningen.

- Det är fantastiskt att så många trivs i byggmaterialhandeln. Ett tecken på det är att mer än hälften av de som svarat har arbetat tio år eller längre i branschen. Samtidigt är vi angelägna om att behålla och locka fler yngre och framför allt fler kvinnor till vår bransch. Då är det viktigt att vi kan erbjuda arbetsplatser med sunda värderingar och erbjuda både kompetensutveckling och karriärmöjligheter, säger Endre Espeseth, vd Kesko Sverige

Undersökningen visar att området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.

-Detta visar hur viktig frågan till personlig utveckling är hos de anställda i branschen, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. För att man skall jobba kvar på ett företag är det viktigt att alla ser möjligheter till utveckling, både när det gäller arbetsuppgifter och lön. Vi som branschorganisation kommer jobba vidare med kompetensfrågor och hur vi som bransch kan bli ännu bättre. Jag vet att detta är en högt prioriterad fråga hos många medlemsföretag, avslutar Monica Björk.

För mer information kontakta

Endre Espeseth, vd Kesko Sverige, 070-431 69 60
Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna, 070-304 84 21

Ämnen

Taggar


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Bygg& Industri, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige, Kesko, XL-BYGG, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Presskontakt

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421

Relaterade nyheter