Gå direkt till innehåll
Genom att återställa ROT-avdraget till 50% kan 7 500 nya heltidsarbeten inom byggsektorn skapas
Genom att återställa ROT-avdraget till 50% kan 7 500 nya heltidsarbeten inom byggsektorn skapas

Pressmeddelande -

Öppet brev till Sveriges regering: Återställ ROT-avdraget till 50% och skapa 7 500 nya arbetstillfällen inom byggsektorn

Byggbranschen står idag för 10 % av Sveriges BNP och är den enskilt största sektorn i och en viktig motor i svensk ekonomi. Vi är övertygade att det behövs snabba åtgärder för att förhindra en kraftig lågkonjunktur med ökad arbetslöshet inom byggsektorn. Vårt förslag till regeringen är därför att höja ROT till 50 % och beloppsgränsen till 100 000 kr redan i år. Det skulle enligt våra beräkningar skapa upp till 7 500 nya heltidsarbeten inom byggsektorn och dämpa effekterna av lågkonjunkturen. Vi föreslår också att ROT kopplas till ökad stimulans för ett mer hållbart och klimatsmart byggande.

Byggmaterialhandeln har en samhällsbärande funktion som är central för företagandet och byggandet runt om i hela landet. Vi är en stor bransch som omsätter 90 miljarder kronor varje år och står för 10 % av sällanköpshandeln i Sverige. Vi levererar varje dag material till över 70 000 företag över hela landet.

ROT-avdraget har många fördelar, ekonomin stimuleras vilket innebär ökad tillväxt och fler sysselsatta. Det bidrar till att obeskattat arbete blir beskattat (enligt Skatteverket minskade hushållens konsumtion av svarta tjänster från 11 miljarder 2005 till 3 miljarder 2019.)

ROT är också en beprövad åtgärd med ett fungerande och accepterat ramverk. Med befintligt system är det enkelt att snabbt justera ROT avdraget jämfört med att ta fram nya åtgärder som kräver ny administration och nya regler.

HUI Research har på vårt uppdrag beräknat vilka sysselsättningseffekter vårt förslag skulle ge, en höjning av bidragsdelen från dagens 30 % till 50 % av arbetskostnaden samt ett höjt takbelopp från 50 000 kronor till 100 000 kronor per person och år. Beräkningarna visar att förändringen kan generera mellan 6 400 till 7 600 heltidsarbeten i ROT-sektorn. Omkring 90 procent av sysselsättningseffekten beror på höjningen av avdragsnivån medan runt 10 procent kan hänföras till höjningen av takbeloppet. 

När effekterna av pandemin har klingat av har vi fortfarande klimatutmaningen kvar att lösa. För att stimulera ett hållbart byggande anser vi att hållbarhetskriterier också bör införas. Vi föreslår att regeringen ser över möjligheterna att införa hållbarhetskriterier som ger ytterligare högre andel i ROT-bidrag. Exempel på kriterier är att:
- Man använder produkter som har klimatdeklaration
- Man använder byggprodukter som finns klassade i ett befintligt miljöbedömningssystem.
- Man uppmuntrar till åtgärder som energieffektiviserar fastigheter.
- Loggbok för ROT-projekt där ingående produkter och ämnen registreras (enligt Boverkets senaste förslag).

Byggmaterialhandlarna anser att ROT är den mest effektiva åtgärden att genomföra för att mildra effekterna av lågkonjunkturen i byggsektorn och uppmanar regeringen att höja ROT till 50 % och beloppsgränsen till 100 000 kr redan i år. 

Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna 
Fredrik Johanson, ordf Byggmaterialhandlarna 

Ämnen

Taggar


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Bygg& Industri, Nordström bygghandel, Optimera Sverige, K-Rauta, XL-BYGG, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Presskontakt

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421