Gå direkt till innehåll
Stark försäljningsutveckling i hela Sverige för byggmaterialhandeln i mars
Stark försäljningsutveckling i hela Sverige för byggmaterialhandeln i mars

Pressmeddelande -

Stark försäljningsutveckling i hela Sverige för byggmaterialhandeln i mars

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 11,5 procent under mars 2020 jämfört med samma månad 2019.

Försäljningsutvecklingen under mars var positiv för samtliga fem regioner i Byggmaterialindex, mätt på jämförbara enheter, jämfört med samma period föregående år. Högst tillväxt hade mellersta och norra Sverige. Utvecklingen beror på flera faktorer, en mildare vinter i stora delat av landet som gjort att försäljningen av varor kopplat till trädgård och utomhusprojekt aktiverats, samt ökat hemarbete under mars månad som bidragit till den positiva utvecklingen.

Utvecklingen i mars är en nulägesbild av byggmaterialförsäljningen. Den tidiga våren och mer tid hemma till följd av distansarbete och andra inställda aktiviteter kan ha genererat fler hem- och trädgårdsprojekt, säger Monica Björk VD, för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

En stundande lågkonjunktur till följd av Coronapandemins ekonomiska konsekvenser riskerar att slå hårt mot konsumtionen och byggmaterialhandeln senare under året. Vid ett osäkrare ekonomiskt läge och vid minskade ekonomiska resurser sätts renoveringar och byggprojekt på vänt.

Det finns dock en oro för en kommande lågkonjunktur. Fortsätter de ekonomiska indikatorerna neråt finns en överhängande risk att byggprojekt pausas och att hushållen håller igen sin konsumtion.


Via Byggmaterialindex erbjuds branschens aktörer möjlighet att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:

Monica Björk, VD Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
Telefon: 070-260 80 81
E-post: josef.gareskog@hui.se

Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms). 

Ämnen

Taggar


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Bygg& Industri, Nordström bygghandel, Optimera Sverige, K-Rauta, XL-BYGG, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Presskontakt

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421

Relaterade nyheter