Pressmeddelande -

Laga istället för att byta ut!

Den 30 maj är det Fönsterrenoveringens dag. Syftet är bland annat att berätta om de miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster i stället för att byta ut dem. Det är andra året dagen arrangeras och nu går svensk byggnadsvård på export då ”Fönsterrenoveringens dag” även anordnas i Finland och Estland.


Den 30 maj vill Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet uppmärksamma alla de vinster man gör genom att bevara och ta hand om sina fönster. Tillsammans med olika samarbetspartners anordnar de aktiviteter runt om i landet. Allt från workshops och kurser, till utställningar och stadsvandringar där man tittar på olika typer av fönster. Aktiviteterna är inspirerande och utbildande och förmedlar praktisk kunskap i hur man renoverar och energieffektiviserar sina fönster.

Rädda klimatet och fönstren - samtidigt
Ett vanligt argument för att byta fönster på ett hus är att man sparar energi, ett annat är de underhållsfria materialen. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla - istället kastar man dem. Gamla träfönster kan däremot renoveras, varsamt och billigt, för att bli mer energieffektiva. Det sparar resurser och är ett enkelt sätt att vara klimatsmart!
– Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda? Vi har bara ett jordklot och måste vara sparsamma med våra resurser, säger Carina Carlsson på Västarvet.

Spara pengar och miljö
Äldre träfönster har dessutom en hantverks- och materialkvalitet som bidrar till att de med rätt underhåll kan hålla väldigt länge. Att spara originalfönstren är därför ett sätt att investera i ett hus, på många sätt:
– Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Svensk byggnadsvård på export
I år arrangeras Fönsterrenoveringens dag både i Finland och Estland där man valt att fortsätta med samma koncept:
– Det skulle naturligtvis vara fantastiskt om detta utvecklade sig till en internationell dag för fönsterrenovering. Även Norge och Danmark ligger i startgroparna, säger Liselotte Jumme, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum.

En del av kulturarvet
Fönsterrenoveringens dag är också ett sätt att uppmärksamma äldre fönster och deras betydelse för kulturarvet. Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Byte av fönster kan innebära att en byggnads historiska karaktär går förlorad. Kulturmiljölagen säger att ansvaret för att skydda och vårda kulturarvet är en ”nationell angelägenhet som delas av alla”. I plan- och bygglagen skriver man att alla ändringar av ett hus ”ska ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag, historiska-, kulturhistoriska- och miljömässiga värden”. Ändå kastas gamla, funktionsdugliga och kulturhistoriskt värdefulla fönster över hela landet.


Kontakt

Fönsterrenoveringens dag
www.fönsterrenoveringensdag.se

Svenska byggnadsvårdsföreningen
Stephan Fickler
verksamhetsledare
08 30 00 85
0708 23 23 43
stephan.fickler@byggnadsvard.se

Sveriges Länsmuseer
Liselotte Jumme
Bebyggelseantikvarie
Kalmar läns museum
0480-45 13 89
070-398 38 04
liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Arkitektur

Kategorier

 • fönsterbyte
 • fönster
 • renovering
 • fönsterrenovering
 • restaurering
 • energieffektivisering
 • kultumiljövård
 • energi
 • fönsterrenoveringensdag
 • byggnadsvård
 • byggnadsvårdsföreningen
 • riksantikvarieämbetet

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. 

Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. 

Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kontakter

Hannes Granberg

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation, sociala medier, PR, information, presskontakt medierelationer, byggnadsvårdsläger 0708935319

Stephan Fickler

Presskontakt Verksamhetsledare Byggnadsvård, byggnadsteknik, hållbart byggande 08-30 00 85