Pressmeddelande -

Nytt nordiskt nätverk för trästäder

39 kommuner från Norge, Sverige, Danmark och Finland har lagt grunden till ett nordiskt Nätverk för Trästäder efter konferensen Den nordiske trebyen i Trondheim 21-23 september.

Den nordiska trästaden är en historisk ”blandstad” med kvaliteter som tilltalar väldigt många - lagom stora hus med blandade bostadstyper, intima gatumiljöer med intressanta platsbildningar, affärs- och verkstadslokaler på gårdar och längs gator. Många trästäder har också utmaningar, allt från utflyttning till exploateringsrivningar. Ett viktigt syfte med konferensen var att stärka trästäderna genom erfarenhetsutbyte och samverkan.

– God bebyggd miljö är ett prioriterat område och att få diskutera utmaningar för den nordiska träbebyggelsen och ta del av de många intressanta exemplen var mycket givande. Konferensen gav mig nya, spännande perspektiv. säger Britt-Inger Andersson från Svenska Riksantikvarieämbetet.

Under två intensiva dagar fick de 237 deltagarna i parallella sessioner, ta del av goda exempel på hur trästaden kan utvecklas, utan att förlora sin själ. De fick också, bland mycket annat, lära sig hur det kulturhistoriska ökar det ekonomiska värdet, hur konstprojekt stärker stadens varumärke och attraktivitet, hur små energieffektiviseringsåtgärder kan ge stora besparingar, hur upplevelsen påverkas av fasadfärger och hur medborgardialog kan vara en grund för bättre stadsplanering. Programmet med 46 föredrag och exkursioner ligger på nordisktreby.org.

Konferensen Den nordiske trebyen 21-23 september i Trondheim avslutades med utnämnande av en interimsstyrelse som har uppdraget att grunda ett nordiskt nätverk för trästäder. Planering för nästa konferens i Sverige 2018 har påbörjats.

Värd för konferensen var norska Fortidsminnesforeningen och övriga arrangörer var de nordiska systerföreningarna Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur från Danmark, Byggnadsvårdens nätverk i Finland (under grundande) och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • byggnadsvård
  • byggnadskultur
  • trästad
  • kultumiljövård
  • bebyggelsemiljö
  • arkitektur
  • svpol

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kontakter

Stephan Fickler

Presskontakt Verksamhetsledare Byggnadsvård, byggnadsteknik, hållbart byggande 08-30 00 85