Gå direkt till innehåll
Foto: David Krantz
Foto: David Krantz

Pressmeddelande -

ByggVesta producerar hållbar betong med restprodukter från jordbruket

ByggVesta har idag, tillsammans med forskningsinstitutet RISE och betongtillverkaren Strängbetong, producerat hållbar betong från jordbruksrester. Genom att tillsätta aska från spannmålsskal har ByggVesta och samarbetspartners skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong. Betongen kommer att användas i ByggVestas fastighet i november.

Idag står cement för merparten av betongens miljöpåverkan och byggbranschen jobbar hårt för att minska sitt klimatavtryck i byggprocesser. Hela 60 procent av betongproduktionens utsläpp kommer från cementanvändning. Därför producerar nu ByggVesta med samarbetspartners betong av spannmålsskal, en förbisedd restprodukt från jordbruket.

"Vi har lyckats halvera cementmängden som krävs i prefabricerad betong genom att använda spill från jordbruket. Jordbruksrester, såsom havreskal eller risskal, används vanligtvis som biobränsle för att skapa fjärrvärme. Nu tar vi tillvara på askan som blir kvar från värmekraftverken, med viss efterbehandling, och använder den i betongproduktion så att den inte går till spillo", säger Bill Ögren, affärschef på ByggVesta.

Genom att tillsätta en liten del aska (omkring en åttondel) till betongen reduceras cementbehovet till nästan hälften, samtidigt som hållfastheten bibehålls. Resten av betongen fylls ut med ballast istället för cement (sand, sten och grus).

"Fastighetsägare och kommuner bör vara beredda på att investera och inledningsvis betala lite mer för den här typen av betong, men över tid förväntas prisskillnaden mellan den hållbara betongen och vanlig betong vara marginell", tillägger Bill Ögren.

I slutet av november planerar ByggVesta att montera de första betongelementen i en bostadsfastighet i området Sege Park i Malmö.

För mer information vänligen kontakta:

Bill Ögren, affärschef på ByggVesta

bill.ogren@byggvesta.se

070-956 31 40

   Ämnen

   Kategorier


   ByggVesta är en innovatör på bostadsmarknaden som utvecklar, bygger, förvaltar och investerar i nya hållbara bostäder. Vi specialiserar oss på att skapa inkluderande områden, på hyresrätter och studentbostäder.

   Kontakter

   Marit Appelgren

   Marit Appelgren

   Presskontakt Vd, ByggVesta Fastighetsförvaltning
   Caroline Lind

   Caroline Lind

   Presskontakt Marknadskoordinator

   Relaterat innehåll

   ByggVesta bygger och utvecklar fastigheter som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle

   ByggVesta är ett innovativt fastighetsbolag som utvecklar, bygger, förvaltar och investerar i hållbara hyresbostäder som möjliggör en modern livsstil. Vi bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i.

   ByggVesta
   Lindhagensgatan 74
   112 18 Stockholm
   Sverige