Pressmeddelande -

AP7-upphandling gav utdelning för C.A.G

Nu står det klart vinnaren av den offentliga upphandling som Sjunde AP-fonden gick ut i under hösten är C.A.G I konkurrens med ett antal andra leverantörer blev det C.A.Gs kompetens och branscherfarenhet som fällde avgörandet.

Just kapitalförvaltning ställer särskilt höga krav på IT-drift. Verksamheten är aktiv dygnet alla timmar och då måste leverantören också vara det. Avbrott i drift kan innebära stora ekonomiska förluster, eller till och med kontraktsbrott, för förvaltaren. Det krävs också insyn i de krav som verksamhet, myndigheter och lagar inom den finansiella sektorn ställer på drift av verksamhetssystem och infrastruktur Man måste kunna leverera med stabilitet över tid, både vad gäller kapacitet, kunskap, lösningar och säkerhet. Något som enligt Johan Dageryd från Sjunde AP-fonden har vägt tungt i valet av leverantör:

”Att valet föll på C.A.G har fler skäl. Först och främst har de kunnig och kompetent personal och goda erfarenheter och referenser från andra kunder inom vår bransch.

De har dessutom en hög servicegrad med ett brett spektra av IT-tjänster och sist men inte minst erbjuder de konkurrenskraftiga priser. Sammantaget innebär detta att vi kan känna oss trygga med vår IT-miljö och kan fokusera på det som är vår kärnkompetens; dvs kapitalförvaltningen.”

Det nya avtalet innebär att C.A.G står för leverans och drift av en komplett IT-plattform för Sjunde AP-fonden under de kommande tre (plus två) åren. Uppdraget är ett förnyat förtroende från Sjunde AP-fondens sida då de redan har haft C.A.G som partner de senaste fem åren, något Erik Sjölund på C.A.G ser som positivt:

”Att få någons förtroende är förstås bra, men ett förnyat förtroende är alltid extra roligt. Det betyder att vi inte enbart utlovat resultat, utan är ett kvitto på att vi faktiskt levererat. Vi ser mycket fram emot ett fortsatt välfungerande samarbete med Sjunde AP-fonden under många år framöver.”

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • it
  • c.a.g

C.A.G Group är en expansiv koncern inom IT-konsulting, specialiserad på Projekt, Utveckling och Drift. Koncernen bildades 2005 och består av 6 dotterbolag med över 200 specialistkonsulter. Koncernen omsätter ca 300 Mkr årligen. C.A.G har kontor i Stockholm, Västerås och Enköping. Huvudkontoret ligger vid Kungsbroplan i centrala Stockholm.

Presskontakt

Erik Sjölund

Key Account Manager C.A.G Datastöd +46 70 847 04 22