Pressmeddelande -

C2SAT ERHÅLLER STRATEGISK ORDER FRÅN KINA.

C2SAT holding AB:s (publ) dotterbolag C2SAT communications AB (C2SAT) har erhållit sin första beställning från Kina avseende C2SATs 1,2 meters stabiliserade antennsystem. Beställare är RI 23 Shanghai, ett bolag som ingår i China Electronic Technology Group Cooporation (CETC) vilka innehar den exklusiva försäljningsrätten för Kina, Taiwan, Macao och HongKong enligt innevarande licensavtal med C2SAT communications AB. Antennsystemet är avsett att installeras i en permanent demoutställning i Shanghai för förevisning och demonstration, i första hand för kinesiska ministerier, myndigheter, försvaret, varvs- och offshore industrin. "Kinaleveransen förkortar tiden för att uppnå ett stark fäste på den snabbväxande kinesiska marknaden" säger VD, Tommy Sundqvist. Leverans från C2SAT production AB i Söderhamn skall ske under maj månad. C2SAT är världsledande inom stabiliserade antenner, VSAT (Very Small Aperture Terminal), och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system. För ytterligare information: anmäl dig på www.c2sat.com. Under "CONTACT" finner du anmälningsformuläret.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140