Pressmeddelande -

C2SAT HOLDING AB (PUBL) HAR INGÅTT SAMARBETSAVTAL MED AB VESTRA PARTNERINVEST GÄLLANDE SAMINVESTERING I ”PORTFÖLJBOLAG” MM

C2SAT har i ett pilotprojekt ingått samarbetsavtal med AB Vestra Partnerinvest (Vestrapartner). Vestrapartner förvaltar en regional partnerskapsfond om c:a 50 MSEK som är finansierad av Nutek, Länsstyrelse och EU:s regionala fond, vilken syftar till att öka tillgången på riskkapital i de geografiska områdena Värmlands, Örebro och Västra Götalands län. Tanken är att Vestrapartners verksamhet skall fungera som katalysator mellan det privata riskkapitalet och utvecklingsbara små och medelstora företag i angiven region. Vid varje investeringstillfälle kan högst 50 procent av en saminvestering finansieras via Vestrapartner och andelen kan vara högst 30 procent av aktiekapitalet och röstetalet. Vestrapartner skall därvid fungera som "sleeping partner" till C2SAT. Samarbetsavtalet möjliggör för C2SAT att vid kapitalisering av befintliga innehav och vid förvärv av "portföljbolag" i regionen från Vestrapartners erhålla saminvestering med högst 5 MSEK under 2006. Vestrapartner har redan beslutat om viss saminvestering med C2SAT uppgående till 2,1 MSEK under innevarande år. Samarbetsavtalet reser förvisso möjlighet till endast en beloppsmässigt mindre saminvestering, men det kan på sikt förhoppningsvis bana väg till en fördjupad relation mellan parterna. Om så önskas, ser C2SAT häri en möjlighet att erhålla finansiering dels vid den fortsatta kapitaliseringen av såväl dotterbolaget C2SAT development AB som intressebolaget Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) - vilka båda har sitt säte i Karlskoga - och dels vid eventuellt kompletterande företagsförvärv i nämnd region. För ytterligare information: ring C2SAT:s vd Ulf Löwenhav på 0701-89 89 09

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140