Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET, 2008-01-01 TILL 2008-03-31

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49058


Nytt År Nya Möjligheter

* Nettoomsättningen för första kvartalet 2008 uppgick till 0,9 MSEK (5,0 MSEK)
* Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-9.2 MSEK)
* Ett försäljnings- och marknadsföringsavtal med DRS Technologies Inc i USA offentliggjordes.
* Under perioden och efter periodens utgång har C2SAT erhållit ordrar från Australien och uppföljningsordrar från Mellanöstern och den norska oljeindustrin.


VD har ordet

Flertalet av de större affärer som vi satsade på under 2007 befinner sig i sitt slutskede, vilket präglar det ekonomiska resultatet för det första kvartalet 2008.

Under första kvartalet gjorde vi åtskilliga utvärderingar av vår första 2,4 meters C-bandsantenn och den överträffar våra förväntningar. C-bandsantennen är främst tänkt att säljas i Asien där behovet för C-bandsantenner är störst, men först kommer ett tidigt exemplar att skickas till den globala operatör som ursprungligen beställt den för utvärdering och godkännande.

Under 2007 vidareutvecklade vi vår första produkt och idag kan vi erbjuda en bred och konkurrenskraftig produktportfölj till både kommersiella och militära kunder runt om i världen. Under Satellite 2008 mässan i Washington i februari lanserade vi C2SAT 1.2m Ku-4M, en lättare och mindre modell av vår första produkt med en vikt mindre än 100 kg. Målgruppen är främst den militära sektorn och S-bandsversionen av den nya modellen har redan levererats i två exemplar till en statlig kund i Indien. Av intresset att döma ligger vår produktutveckling helt i linje med marknadens efterfrågan. Vår utställningsmonter i Washington var mycket välbesökt vilket bekräftade att C2SAT nu är en etablerad aktör på världsmarknaden. Vi har även nått massmedial uppmärksamhet med bland annat intervjuer i två av de största tidskrifterna i branschen.

Våra kunder är stora bolag och statliga organisationer, varför vi ser att upphandlingarna ofta tar längre tid än förväntat. Vi har genomgått tuffa utvärderingar, och allteftersom milstolparna passerats har produktionen förberetts. En typ av affärer kommer in mer successivt. En initial utvärdering kan leda till en strid ström av mindre ordrar allt eftersom våra partners säkrar installationerna runt om i världen. Uppföljningsordrarna från TracNetworks och vår partner i Mellanöstern är av denna typ. Nytt är att vi får in säljuppslag från kunder som tidigare installerat konkurrerande system och som lyfter bort dem p g av dålig driftssäkerhet och höga underhållskostnader. Dessa riktade förfrågningar är till stor del ett resultat av kvalitetsryktena från våra befintliga installationer.

På grund av sekretesskrav från våra samarbetspartners kan vi ibland inte kommunicera så ofta och detaljerat som vi skulle önska med er aktieägare, men vi ser fram emot att kunna framföra nästa stora nyhet. Med tanke på kalibern hos de kunder vi har bearbetat, har vi all anledning att tro att er väntan kommer att vara mödan värd!

Fredrik Hånell
VD C2SAT


(För fullständig rapport se bifogad fil)

C2SAT communications AB, med huvudkontor i Solna, Sverige, är världsledande inom innovative stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-börsen (C2ST) och Remium är likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett registrerat varumärke.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140