Pressmeddelande -

INFORMATION SOM PRESENTERAS PÅ C2SATS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 24 NOVEMBER 2008

(NGM:C2ST)

STOCKHOLM, SVERIGE, 24 november 2008 - C2SAT (NGM-börsen, C2ST). Vid extra bolagsstämma i C2SAT informerar styrelsen om bolagets strategi samt uppdaterar stämman om de testinstallationer och pågående upphandlingar som bolaget befinner sig i.

Under föregående år har C2SAT lagt mycket tid och resurser på att uppnå två viktiga mål, dels att färdigställa en bred produktportfölj efter många års utvecklingsarbete dels att teckna ett antal strategiska samarbetsavtal med viktiga partners. I dag erbjuder C2SAT fyra olika antenner, alla baserade på bolagets unika 4-axliga system vilka gör det möjligt att tillhandahålla globalt heltäckande kommunikationstjänster. Bolaget har dessutom arbetat hårt för att etablera sin marknadsnärvaro på viktiga marknader runt om i världen genom att utveckla samarbeten med återförsäljare och distributörer. Viktiga avtal har tecknats med specialiserade branschaktörer som öppnar dörrar till oljeindustrin och den militära sektorn. Via samarbetsavtal med Telemar Scandinavia har C2SAT även säkerställt att bolaget kan tillhandahålla ett världsomspännande installation, support- och servicenätverk. Ett avgörande krav för att C2SAT med trovärdighet ska kunna marknadsföra och sälja sina antenner.

Nuläget på marknaden beskriver en brant stigande S-formad kurva. C2SATs bedömning grundar sig på offertstocken och sammanfaller med analyser från marknadsinstitut som Northern Sky Research. Marknaden befinner sig i början på en S-kurva med ett dramatiskt tillväxtfönster som sträcker sig 10 -20 år in i framtiden. Nya och befintliga aktörer positionerar sig för att vinna marknadsandelar under pågående uppgång. För C2SATs del, har en under två år, stor pågående militär upphandling, stängt den 31 oktober och besked om utfall beräknas offentliggöras under februari 2009.

I enlighet med offentliga källor kan C2SAT låta göra allmänt känt att The Federal Communications Commission (FCC), motsvarande svenska Post & Telestyrelsen (PTS), på uppdrag av partner, godkänt C2SATs VSAT för bruk på amerikanskt territorium, vilket möjliggör fortsättning av introduktionsprogrammet för den amerikanska civila marknaden. På den militära marknaden i USA är DRS Technologies Inc bolagets partner.

C2SAT har under hösten fått ett större marknadsgenombrott när avtal skrevs med svenska Seanet Maritime Communications AB (publ), om leverans av 60 stycken stabiliserande VSAT - antenner. Under hösten har C2SAT även erhållit en första testorder från Indonesien via sin partner i Sydostasien, Maritime Communication. Bolaget har fått information om intresse för ytterligare 24 antenner. C2SAT har sekretessavtal och kan därför aktivt inte förmedla ej heller kommentera olika information som dock finns att hitta på Internet.

Bolaget behöver nu intensifiera marknadsföringen och försäljningen för att säkerställa fler kundorder, vilket medför ett behov av ett nytt ledarskap. Styrelsen informerar stämman om att arbetet med att rekrytera en ny VD, en ny finanschef samt nya medarbetare till försäljningsavdelningen är i full gång. Ett antal intervjuer har redan genomförts och styrelsens förhoppning är att inom den närmaste tiden kunna presentera dessa medarbetare. Företaget leds tillsvidare av en ledningsgrupp bestående av Göte Emtander, Styrelsens ordförande, Tomas Mikaelsson, Styrelseledamot och Mats Back, Affärsutvecklingschef.

Styrelsen är medveten om behovet att för aktieägarna bevisa att den valda strategin bär frukt och att de många testinstallationerna även leder till större kommersiella kundorder. Förväntningarna på bolaget är högt ställda då styrelsen räknar med att ett antal av de pågående förhandlingar och utvärderingar kommer att resultera i konkreta order under 2009. Samtidigt måste vi realistiskt inse att kundernas avtalsteckning samt tester och utvärderingar tar tid.

Styrelsen är överens med C2SATs större ägare att fortsätta utveckla C2SAT mot tydliga mål för att ta tillvara de kommersiella möjligheterna som vi har identifierat. Som ytterligare ett led i att förstärka sälj- och marknadsinsatserna samt för att skala upp produktionen av antenner för att möta det kommande behovet har styrelsen därför kallat till dagens bolagsstämma för att få stämmans bemyndigande att genomföra en kapitalanskaffning.


Stockholm, 24 november 2008

Styrelsen för C2SAT holding AB (publ)
Om C2SAT
C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, är världsledande inom innovativa stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Remium som likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.


C2SAT communications AB, med huvudkontor i Solna, Sverige, är världsledande inom innovative stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-börsen (C2ST) och Remium är likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett registrerat varumärke.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140