Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C2SAT HOLDING AB (PUBL)

Stockholm, Sverige, 24 november 2008 - C2SAT (NGM-börsen, C2ST)
Bolagstämman beslutade om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.


Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, intill årsstämman 2009, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Protokollet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på C2SATs hemsida.

För ytterligare information:

Göte Emtander, Styrelsens ordförande, 08-748 01 40


C2SAT communications AB, med huvudkontor i Solna, Sverige, är världsledande inom innovative stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-börsen (C2ST) och Remium är likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett registrerat varumärke.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140