Pressmeddelande -

Räddning i svåråtkomliga miljöer - Tema för Workshop Rope Rescue 2017

För tredje året i rad samlar säkerhetsföretaget C2 Vertical Safety polis, militär, räddningstjänst och brandförsvar till erfarenhetsutbyte, seminarier och diskussioner. Tema för årets workshop är räddning i svåråtkomliga miljöer. Medverkar gör bland andra Försvarsmakten som berättar om räddningsinsatsen på Kebnekaise 2012.

Räddningsinsatser i svåra miljöer är en del av jobbet för polis, militär, räddningstjänst och brandförsvar. För branschen är Workshop Rope Rescue 2017 ett tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera hur beredskapen ser ut, hur man säkerställer rätt kompetens och rätt utrustning för insatser i svåra miljöer som till exempel på höjd ute i skog och mark, klippig terräng, trånga passager, brunnar och långt ut på fjället.

- Ser man tillbaka på de två Workshops vi tagit initiativ till och genomfört 2015 och 2016 kan vi konstatera att det finns ett stort behov att träffas och höra hur kollegor arbetar med utmaningar som man själv står inför. Intresset är stort att få ta del av varandras erfarenhet och veta mer om utrustning och metoder som kan göra arbetet säkrare och effektivare vid en räddningsinsats, säger Martin Malmberg, Affärsområdeschef C2 Direct, C2 Vertical Safety.

Workshoppens första dag är inriktad på förevisningar, presentation och tester av fallskyddsutrustning. Dessutom erfarenhetsutbyte och diskussioner kring riggning i terräng och val av temporära förankringspunkter. Under Workshoppens andra dag medverkar Försvarsmakten, Räddningstjänsten Östra Götaland och Svenska Klätterförbundet.

  • Försvarsmakten berättar om arbetet vid bärgningsinsatsen efter flygolyckan på Kebnekaise 2012.
  • Räddningstjänsten Östra Götaland berättar om sin höghöjdsverksamhet och hur man arbetar för att långsiktigt säkerställa att man arbetar med rätt kompetens.
  • Svenska Klätterförbundet berättar om sitt samarbete med räddningstjänsten och vilka utmaningarna är vid räddningsinsatser.

- Det blir tre intressanta föreläsningar med tre erfarna och kunniga personer från organisationer som alla har värdefull kunskap och erfarenhet när det gäller räddningsinsatser i svåra miljöer. Det ser vi fram emot. Vi vet att intresset att diskutera de här frågorna i branschen är stort och tar gärna initiativ till workshops som den här som fokuserar på räddningsinsatser där specialistkompetens på höjd kan öka säkerheten, säger Martin Malmberg som ser C2 Vertical Safety som en sammanhållande länk i arbetet.

Se hela programmet för Workshop Rope Rescue här eller ladda ner i vårt pressrum.

Workshop Rope Rescue 2017 arrangeras av C2 Vertical Safety 5-6 april 2017.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsutbildning

Kategorier

  • c2 vertical safety
  • c2 vertical training
  • petzl
  • workshop rope rescue
  • räddning i svåråtkomliga miljöer

C2 Vertical Safety erbjuder utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög höjd i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 Vertical Safety erbjuder även fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety är även generalagent i Sverige för världsledande varumärken som Petzl, Beal, La Sportiva, BUFF®, Inova, och Bollé Safety. C2 står för Climbing Competence.

Presskontakt

Martin Malmberg

Presskontakt Marknadschef 018-67 79 90

Relaterat innehåll

Relaterade event