Pressmeddelande -

Standardiserad vägledning ska minska fallolyckor

Våren 2021 publicerade SIS, Swedish Institute of Standards tekniska kommitté, TK403 en vägledning gällande rätt användning av personlig fallskyddsutrustning för olika typer av situationer. Vägledningen riktar sig till användare, chefer, arbetsledare, miljöansvariga, skyddsombud och andra som behöver information om personlig fallskyddsutrustning, fallskyddsutbildning och andra närliggande aspekter. 

Mikael Blixt, affärsutvecklare på C2 Vertical Safety har ingått i SIS Tekniska kommitté, TK403 sedan 2011. Han tror att många olyckor kan undvikas genom spridning av dokumentet. 

– Det har varit ett utmanande arbete att samla erfarenheter och kompetens kring metoder och utrustning kring ett så komplext och svårdefinierat område som fallskydd. Översättning och tolkning har inte underlättat men vi är glada att den äntligen är på plats, säger Mikael.

Dokumentet som består av totalt 30 sidor innehåller detaljerade beskrivningar för användning, och val av personlig fallskyddsutrustning, information om riskbedömningar, utbildningar, skötsel av utrustning med mera. Dokumentet är ett gediget arbete, där C2 Vertical Safety tillsammans med andra branschledande aktörer har ett gemensamt underlag som Arbetsmiljöverket i sin tur godkänt.

– Denna vägledning kommer förenkla vardagen för arbetsledare, företagsledare och arbetare genom att vara en praktiskt tillämpbar guide för hur man ska gå tillväga för att uppnå en fullständig lösning för sitt arbete på höjd, något som ligger helt i linje med vårt sätt att arbeta, säger Mikael.

Att förtydliga är att vägledningen inte ersätter fallskyddsutbildning. C2 Vertical Safety driver utbildningscentret C2 Training Center i Uppsala som är ett av Europas främsta center när det gäller fallskyddsutbildning för räddningsinsatser och arbeten på höjd. Läs mer om C2 Vertical Safetys utbildningar här.

SIS, Swedish Institute of Standards är ett svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN. Aktörer kan själva ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Telekom

Kategorier

  • säkert arbete på tak
  • c2 vertical safety
  • fallskyddsutrustning
  • fallskyddsutbildning

C2 Vertical Safety erbjuder utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög höjd i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 Vertical Safety erbjuder även fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety är även distributör i Sverige för världsledande varumärken som Beal, La Sportiva, Inova, och Bollé Safety. C2 står för Climbing Competence.

Kontakter

Martin Malmberg

Presskontakt Marknadschef 018-67 79 90

Mattias Åkesson

Presskontakt VD C2 Vertical Safety 018-67 79 90