Gå direkt till innehåll
CADO satsar på hållbarhet – Svanenmärker produktsortiment

Pressmeddelande -

CADO satsar på hållbarhet – Svanenmärker produktsortiment

Nu kan svenska förskolor, skolor, bostadsföreningar och kommuner beställa Svanenmärkta lek- och sportredskap. I höstas blev hela CADO:s produktsortiment från IJslander certifierat med det officiella nordiska miljömärket.
– Det är stor efterfrågan på hållbara lek- och träningsredskap och vi är stolta över att våra produkter uppfyller de stränga kraven, säger Kjell Parmborn, vd för CADO.

Det ställs allt högre krav på produkters hållbarhet – även när det gäller lekplatsutrustning. För att möta marknadens efterfrågan kan CADO, som Nordens första leverantör av lekplatsredskap, erbjuda ett komplett Svanenmärkt produktsortiment. Lek- och träningsredskapen i rostfritt stål tillverkas av den holländska samarbetspartnern IJslander och består av sammanlagt 219 artiklar. Svanenmärket garanterar att produkterna uppfyller hårda krav gällande utsläpp av miljöfarliga ämnen, både vid produkternas framställning och transport, samt återvinningsbarhet och produktlivslängd.
– Hela sortimentet klarade kraven med råge. För att en produkt ska bli Svanenmärkt krävs till exempel en återvinningsgrad på 20 procent för stål och de här redskapen har en återvinningsgrad på 86 procent. IJslanders produkter har även andra fördelar kopplade till hållbarhet, exempelvis Click & Play-systemet, säger Kjell Parmborn.

Click & Play ger variationsmöjligheter
Click & Play är IJslanders egenutvecklade system där rostfria lekredskap monteras, eller klickas fast, i markfundament. Om demografin i området förändras, till exempel när barnen blir äldre, kan redskapen lätt bytas ut mot andra utan att markfundamenten behöver grävas upp. Systemet gör det också möjligt att tillfälligt montera tränings- eller lekutrustning på platser som vanligtvis används till annat.
– Det skulle till exempel kunna röra sig om ett torg som behöver vara tomt för marknader eller festivaler under vissa veckor, men som skulle kunna innehålla en lekplats eller ett utegym under resten av året, säger Kjell Parmborn.

Vill Svanenmärka hela sortimentet
Ambitionen är att nya satsningen på hållbarhet ska väcka intresse i den mycket miljömedvetna fastighets- och bostadsrättsmarknaden. Flertalet av CADO:s produkter är tillverkade av återvinningsbart rostfritt stål, men förhoppningen är att det välkända Svanenmärket ska ge extra tyngd.
– Vi har märkt av ett stort intresse från våra samarbetspartners. Nu arbetar vi för att Svanenmärka resten av vårt produktsortiment och har redan kommit långt med några av våra andra varumärken, avslutar Kjell Parmborn.

Fakta om svanmärkt lekplatsutrustning

  • Lekutrustningens primära material uppfyller stränga miljökrav. Det innebär att de antingen är tillverkade av lagligt och spårbart trä, varav en del kommer från certifierat hållbart skogsbruk - eller från en viss del av återvunnen plast- eller metallråvara. Samtidigt kan enskilda delar av metall och plast återvinnas.
  • Lekutrustningen uppfyller stränga kemiska krav
  • Lekutrustningen har testats för säkerhet, styrka och stabilitet.

Du kan hitta mer information om våra nordiska miljömärkta lösningar under Click and PlayIJslander och Barforz träningsutrustning.

Ämnen


CADO är en svensk – dansk verksamhet som är representerad i hela Norden med kontor i både Danmark, Norge och Sverige. CADO är återförsäljare av lekredskap, multibanor, vattenlek, fitness för utomhusbruk m.m. från flera av Europas ledande producenter. Verksamheten har fokus på att hjälpa kunden från idé till verklighet genom ett spännande produktsortiment och rådgivning med många års erfarenhet i branschen.

Presskontakt

Mats Parmborn

Mats Parmborn

Presskontakt Konsult Sverige 0725-252423
Kjell Parmborn

Kjell Parmborn

Presskontakt 0708437936

Relaterat material

Relaterade nyheter