Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Kommande event

Sociala medier

Såhär års pågår fortfarande arbete ute i fält för en del av våra konsulter, bland annat vid sökande efter möjliga boplatser för fladdermöss. 🦇 I flera projekt denna höst har våra konsulter varit ute, oftast minst tre personer tillsammans, och gemensamt sökt av olika områden efter miljöer där fladdermöss kan tänkas övervintra eller ha kolonier.

- Jag tycker att det är väldigt kul att få komma ut i fält igen, såhär på senhösten efter att den egentliga säsongen för fladdermusinventeringar är över, berättar en av fältarbetarna. Det är visserligen lite slitsamt framåt eftermiddagen när mörkret kommer, men det glömmer man efter en god middag med kollegorna.

På bilderna syns:
🦇Byggnader som denna övergivna lada undersöks då de kan utgöra möjliga boplatser för fladdermöss.
🦇Grottor och jordkällare - platser som har en jämn, sval temperatur och fuktighet på vintern är bra övervintringsplatser för fladdermöss (utan någon skyddande dörr som kan hålla ett jämnt klimat är dock detta lilla vättehus inte optimalt för fladdermöss).
🦇Lövskog i höstskrud under sökandet efter boplatser för fladdermöss.
🦇Död ved - förmultnande träd är bra för insektsproduktionen, som ju är viktig för fladdermöss (på stammen syns en geléskål, troligen arten violett geléskål).
🦇Ett hålträd med minst fem hål i varierande storlek - en möjlig boplats för fladdermöss.
🦇En vattensamling i skogen som denna kan vara bra för både mat (insektsproduktion) och dricka för fladdermössen.
🦇En kantzon i solnedgång - kantzoner är generellt en viktig jaktbiotop för vissa arter av fladdermöss.

Foton av Callunas medarbetare. Med anledning av Schrems2-domen om personuppgifter i sociala medier visar vi inga namn på medarbetarna i inlägget.

#callunaab #miljökonsult #miljökonsultiarbete #fladdermöss #fladdermus #fladdermusinventering #bats #biologiskmångfald

Såhär års pågår fortfarande arbete ute i fält för en del av våra konsulter, bland annat vid sökande efter möjliga boplatser för fladdermöss. 🦇 I flera projekt denna höst har våra konsulter varit ute, oftast minst tre personer tillsammans, och gemensamt sökt av olika områden efter miljöer där fladdermöss kan tänkas övervintra eller ha kolonier. - Jag tycker att det är väldigt kul att få komma ut i fält igen, såhär på senhösten efter att den egentliga säsongen för fladdermusinventeringar är över, berättar en av fältarbetarna. Det är visserligen lite slitsamt framåt eftermiddagen när mörkret kommer, men det glömmer man efter en god middag med kollegorna. På bilderna syns: 🦇Byggnader som denna övergivna lada undersöks då de kan utgöra möjliga boplatser för fladdermöss. 🦇Grottor och jordkällare - platser som har en jämn, sval temperatur och fuktighet på vintern är bra övervintringsplatser för fladdermöss (utan någon skyddande dörr som kan hålla ett jämnt klimat är dock detta lilla vättehus inte optimalt för fladdermöss). 🦇Lövskog i höstskrud under sökandet efter boplatser för fladdermöss. 🦇Död ved - förmultnande träd är bra för insektsproduktionen, som ju är viktig för fladdermöss (på stammen syns en geléskål, troligen arten violett geléskål). 🦇Ett hålträd med minst fem hål i varierande storlek - en möjlig boplats för fladdermöss. 🦇En vattensamling i skogen som denna kan vara bra för både mat (insektsproduktion) och dricka för fladdermössen. 🦇En kantzon i solnedgång - kantzoner är generellt en viktig jaktbiotop för vissa arter av fladdermöss. Foton av Callunas medarbetare. Med anledning av Schrems2-domen om personuppgifter i sociala medier visar vi inga namn på medarbetarna i inlägget. #callunaab #miljökonsult #miljökonsultiarbete #fladdermöss #fladdermus #fladdermusinventering #bats #biologiskmångfald

Såhär såg det ut under september när våra konsulter jobbade med inventering av flodpärlmussla för länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 
Flodpärlmusslan är knuten till strömmande vattendrag med grus- och stenbottnar. Det största hotet mot arten är att många bestånd helt saknar eller har dåligt fungerande föryngring. Orsakerna knyts främst till försämrad livsmiljö genom mänsklig aktivitet, exempelvis vattenkraftsutbyggnad och det moderna skogs- och jordbruket. För att föryngringen ska fungera krävs dels ett permanent vattenflöde, relativt hög vattenhastighet och klart, syrgasrikt, näringsfattigt vatten med stabila pH-förhållanden. Dels krävs reproducerande bestånd av lax eller öring.

Varför är då öringen en viktig del i flodpärlmusslans liv? Jo, musslans larvstadium lever som parasit i gälbladen på öringen. Där håller den sig kvar i ungefär tio månader och sprider sig på detta sätt i vattensystemen.
 
Flodpärlmusslan är rödlistad (EN) i Sverige och minskar kraftigt i landet. Arten kan på vissa håll bli extremt gammal. Den äldsta flodpärlmusslan som hittats i Sverige var cirka 280 år gammal (Görjeån i Norrbotten). Callunas uppdrag var en del i genomförandet av ÅGP-arbetet för hotade arter (Åtgärdsprogram för bevarande av Flodpärlmussla). På bilderna syns både musslor, deras livsmiljöer och några av Callunas inventerare.
 
Foton: Arvid Löf (@arvid.lof), Tor Hansson Frank (@torhanssonfrank) och Marcus Bergström (@naturebybergstrom). #callunaab #miljökonsult #miljökonsultiarbete #åtgärdsprogramförhotadearter #mussla #musslor #flodpärlmussla

Såhär såg det ut under september när våra konsulter jobbade med inventering av flodpärlmussla för länsstyrelsen i Gävleborgs län. Flodpärlmusslan är knuten till strömmande vattendrag med grus- och stenbottnar. Det största hotet mot arten är att många bestånd helt saknar eller har dåligt fungerande föryngring. Orsakerna knyts främst till försämrad livsmiljö genom mänsklig aktivitet, exempelvis vattenkraftsutbyggnad och det moderna skogs- och jordbruket. För att föryngringen ska fungera krävs dels ett permanent vattenflöde, relativt hög vattenhastighet och klart, syrgasrikt, näringsfattigt vatten med stabila pH-förhållanden. Dels krävs reproducerande bestånd av lax eller öring. Varför är då öringen en viktig del i flodpärlmusslans liv? Jo, musslans larvstadium lever som parasit i gälbladen på öringen. Där håller den sig kvar i ungefär tio månader och sprider sig på detta sätt i vattensystemen. Flodpärlmusslan är rödlistad (EN) i Sverige och minskar kraftigt i landet. Arten kan på vissa håll bli extremt gammal. Den äldsta flodpärlmusslan som hittats i Sverige var cirka 280 år gammal (Görjeån i Norrbotten). Callunas uppdrag var en del i genomförandet av ÅGP-arbetet för hotade arter (Åtgärdsprogram för bevarande av Flodpärlmussla). På bilderna syns både musslor, deras livsmiljöer och några av Callunas inventerare. Foton: Arvid Löf (@arvid.lof), Tor Hansson Frank (@torhanssonfrank) och Marcus Bergström (@naturebybergstrom). #callunaab #miljökonsult #miljökonsultiarbete #åtgärdsprogramförhotadearter #mussla #musslor #flodpärlmussla

Presskontakt

Fredrik Ström

Fredrik Ström

Presskontakt VD Företagsövergripande frågor 0760-15 16 54

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spjutspetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige