Senaste nyheterna

Solen sken nästan hela veckan när Callunas naturvärdesinventerare arbetade sig fram i terrängen och kalibrerade sina bedömningar av naturvärden i området för en ny kraftledningsgata mellan Enköpings och Sollentunas kommuner. Foton: Sara Häger.
Solen sken nästan hela veckan när Callunas naturvärdesinventerare arbetade sig fram i terrängen och kalibrerade sina bedömningar av naturvärden i området för en ny kraftledningsgata mellan Enköpings och Sollentunas kommuner. Foton: Sara Häger.

Sjutton inventerare också!

Vid kartläggning av naturvärden inför en ny kraftledningsgata NV om Stockholm deltog hela sjutton av Callunas över tjugo naturvärdesinventerare. Personalen genomförde nämligen parallellt sin årliga kalibrering av arbetsmetoden för NVI. För nionde året i rad genomfördes kalibreringen för att bibehålla samstämmighet kring bedömningar och kunna fortsätta erbjuda hög kvalitet i inventeringsuppdragen.

Kommande event

Sociala medier

Den årliga NVI-kalibreringen för våra naturvärdesinventerare gick att anordna även i år, med lite anpassningar av upplägg och genomförande! ☀️ I förra veckan deltog sjutton av våra NVI:are mellan två och fem dagar i inventeringarna inför ny en kraftledningsgata mellan Enköpings och Sollentunas kommuner. Inventerarna arbetade i par med en erfaren och en junior inventerare under dagarna, för att kunna lära av varandra och jämföra bedömningar. På kvällarna diskuterades frågor om metoden, artbestämning av kluriga arter och olika avvägningar i bedömningar och naturvärdesklassning. ☀️ Alla teamen gjorde dessutom en gemensam kalibreringsövning i samma område för att kunna diskutera avgränsning och klassning ytterligare. ☀️ Även VD och vår HR-chef deltog under en del av veckan och fick prova både fjärilshåv (bild 4) och artbestämning av torrbacksarter. ☀️ Solen sken nästan hela veckan på de som arbetade sig fram i terrängen. En av Callunas GIS:are fanns dessutom tillgänglig på boendet hela veckan och samordnade GIS-underlag och teknik, körde ut lunchpaket till inventerarna, påminde om synkning av data och föråt sig på kvarlämnade kakor. Även hon kunde få lite sol på näsan när boendets dörr stod öppen. ☀️ Foton av: Kajsa Mattsson, Sara Häger, Anna Koffman, Sofia Willebrand. #callunaab #miljökonsult #NVI #naturvärdesinventering #biologensvardag

Den årliga NVI-kalibreringen för våra naturvärdesinventerare gick att anordna även i år, med lite anpassningar av upplägg och genomförande! ☀️ I förra veckan deltog sjutton av våra NVI:are mellan två och fem dagar i inventeringarna inför ny en kraftledningsgata mellan Enköpings och Sollentunas kommuner. Inventerarna arbetade i par med en erfaren och en junior inventerare under dagarna, för att kunna lära av varandra och jämföra bedömningar. På kvällarna diskuterades frågor om metoden, artbestämning av kluriga arter och olika avvägningar i bedömningar och naturvärdesklassning. ☀️ Alla teamen gjorde dessutom en gemensam kalibreringsövning i samma område för att kunna diskutera avgränsning och klassning ytterligare. ☀️ Även VD och vår HR-chef deltog under en del av veckan och fick prova både fjärilshåv (bild 4) och artbestämning av torrbacksarter. ☀️ Solen sken nästan hela veckan på de som arbetade sig fram i terrängen. En av Callunas GIS:are fanns dessutom tillgänglig på boendet hela veckan och samordnade GIS-underlag och teknik, körde ut lunchpaket till inventerarna, påminde om synkning av data och föråt sig på kvarlämnade kakor. Även hon kunde få lite sol på näsan när boendets dörr stod öppen. ☀️ Foton av: Kajsa Mattsson, Sara Häger, Anna Koffman, Sofia Willebrand. #callunaab #miljökonsult #NVI #naturvärdesinventering #biologensvardag

Önskar glad måndag med denna fina bild från en groddjursinventering i Idre. Vacker och varm försommarkväll i norra Dalarna. Inga grodor observerades denna gång, men väl gott om rara lavar och kärlväxter runt den inventerade lokalen. Foto: Magnus Stenmark. #callunaab #miljökonsult #groddjursinventering #nattinventering #biologensvardag #dalarna #visitdalarna #försommarkväll

Önskar glad måndag med denna fina bild från en groddjursinventering i Idre. Vacker och varm försommarkväll i norra Dalarna. Inga grodor observerades denna gång, men väl gott om rara lavar och kärlväxter runt den inventerade lokalen. Foto: Magnus Stenmark. #callunaab #miljökonsult #groddjursinventering #nattinventering #biologensvardag #dalarna #visitdalarna #försommarkväll

Idag är det Biologiska Mångfaldens Dag (#biomfdag), vilket även i år firas runt om i landet på olika sätt - se alla aktiviteter på biomfdag.se.
🌲🦉🍄🦡🐟🦞🐝🐌🦎🦇🌷🐇🐋🐍🦟
Som miljökonsulter arbetar vi ju för biologisk mångfald alla dagar om året, och på så många olika sätt. Allt från kartläggningar av arter och naturvärden ute i fält till avancerade analyser och utredningar på kontoren.
Bilderna ovan kommer från ett av alla våra pågående uppdrag just nu - årlig uppföljning av dagfjärilar för Göteborgs stad, med närbild på en berggräsfjäril. #biologiskamångfaldensdag2020

Idag är det Biologiska Mångfaldens Dag (#biomfdag), vilket även i år firas runt om i landet på olika sätt - se alla aktiviteter på biomfdag.se. 🌲🦉🍄🦡🐟🦞🐝🐌🦎🦇🌷🐇🐋🐍🦟 Som miljökonsulter arbetar vi ju för biologisk mångfald alla dagar om året, och på så många olika sätt. Allt från kartläggningar av arter och naturvärden ute i fält till avancerade analyser och utredningar på kontoren. Bilderna ovan kommer från ett av alla våra pågående uppdrag just nu - årlig uppföljning av dagfjärilar för Göteborgs stad, med närbild på en berggräsfjäril. #biologiskamångfaldensdag2020

På fredag är det den Biologiska Mångfaldens Dag! 🌺 Linköpings Naturcentrum (@linkopings_naturcentrum), som Calluna driver på uppdrag av kommunen, hedrar dagen genom att ge bort några frön från sin genbank med hotade arter. 🌺 Så gå dit på fredag kl. 12.30-16.00 och hämta några frön från det vackra gamla åkerogräset klätt (Agrostemma githago) som syns på dessa bilder. Först till kvarn, så långt lagret räcker. 🌺 #callunaab #linköpingsnaturcentrum #linköpingsnatur #hotadearter #biologiskamångfaldensdag #biomfdag #biomfdag2020

På fredag är det den Biologiska Mångfaldens Dag! 🌺 Linköpings Naturcentrum (@linkopings_naturcentrum), som Calluna driver på uppdrag av kommunen, hedrar dagen genom att ge bort några frön från sin genbank med hotade arter. 🌺 Så gå dit på fredag kl. 12.30-16.00 och hämta några frön från det vackra gamla åkerogräset klätt (Agrostemma githago) som syns på dessa bilder. Först till kvarn, så långt lagret räcker. 🌺 #callunaab #linköpingsnaturcentrum #linköpingsnatur #hotadearter #biologiskamångfaldensdag #biomfdag #biomfdag2020

Kameraövervakning - salamandrar, 1 april - 13 april 2020

Kameraövervakning - salamandrar, 1 april - 13 april 2020

Vi önskar glad påsk med en liten rapport från några av veckans groddjursinventeringar i södra Sverige. 🐸 Den första filmsnutten kommer från en potentiell konfliktsträcka längs en väg i Karlskoga kommun, där denna vanliga groda sågs utdela en rätt kraftig påskkram till en vanlig padda. Inga andra groddjur observerades här denna natt - men vid återbesök nästa kväll sågs hundratals groddjur på vägbanan, några levande men de flesta påkörda. Så alltså från nästan inga observationer till konstaterad massvandring av groddjur med ett dygns skillnad! 🐸 "Paret" med grodan och paddan låg kvar på ungefär samma ställe vid återbesöket och bråkstaken separerades från sitt flämtande offer. Förhoppningsvis respekterar grodan nu påbuden om fysisk distansering under påskhelgen. 😊

Bilderna föreställer i turordning:
🐸Vanlig groda med rejält grep om halsen på en vanlig padda - det är visst fler som vittnar om att vanlig groda kan vara aggressiv gentemot andra arter (Karlskoga kommun).
🐸Åkergroda (t.v.) och vanlig groda (t.h.), rom och spelande individer i samma vatten (Varbergs kommun).
🐸Vanlig groda som funderar på när den ska korsa en väg (Karlskoga kommun).
🐸Större vattensalamander vandrandes mot lekvatten (Varbergs kommun).
🐸Vanlig padda vandrandes till lekvatten i par, den lilla hanen på honans rygg (Varbergs kommun).
.
🐸Foton av André Dabolins. #callunaab #miljökonsult #miljökonsultensvardag #fältarbete #inventering #groddjursinventering #groddjur #groda #padda #salamander #vanliggroda #vanligpadda #åkergroda #störrevattensalamander

Vi önskar glad påsk med en liten rapport från några av veckans groddjursinventeringar i södra Sverige. 🐸 Den första filmsnutten kommer från en potentiell konfliktsträcka längs en väg i Karlskoga kommun, där denna vanliga groda sågs utdela en rätt kraftig påskkram till en vanlig padda. Inga andra groddjur observerades här denna natt - men vid återbesök nästa kväll sågs hundratals groddjur på vägbanan, några levande men de flesta påkörda. Så alltså från nästan inga observationer till konstaterad massvandring av groddjur med ett dygns skillnad! 🐸 "Paret" med grodan och paddan låg kvar på ungefär samma ställe vid återbesöket och bråkstaken separerades från sitt flämtande offer. Förhoppningsvis respekterar grodan nu påbuden om fysisk distansering under påskhelgen. 😊 Bilderna föreställer i turordning: 🐸Vanlig groda med rejält grep om halsen på en vanlig padda - det är visst fler som vittnar om att vanlig groda kan vara aggressiv gentemot andra arter (Karlskoga kommun). 🐸Åkergroda (t.v.) och vanlig groda (t.h.), rom och spelande individer i samma vatten (Varbergs kommun). 🐸Vanlig groda som funderar på när den ska korsa en väg (Karlskoga kommun). 🐸Större vattensalamander vandrandes mot lekvatten (Varbergs kommun). 🐸Vanlig padda vandrandes till lekvatten i par, den lilla hanen på honans rygg (Varbergs kommun). . 🐸Foton av André Dabolins. #callunaab #miljökonsult #miljökonsultensvardag #fältarbete #inventering #groddjursinventering #groddjur #groda #padda #salamander #vanliggroda #vanligpadda #åkergroda #störrevattensalamander

🦅Just nu pågår slutspurten av årets spelflyktsinventering av örnar som skett på många platser runt om i landet. Här kommer ett axplock av bilder från några av våra fågelinventerares vardag ute i fält de senaste veckorna.

Bilderna föreställer i turordning:
🦅3K kungsörn i Värmland.
🦅🦅🦅Inventeringar för kontrollprogram till vindkraft i Norrbotten, Hälsingland respektive Småland.
🦅🦅Spelflyktsinventering i Värmland inför planerad vindkraft.
🦅Inte bara sol och klarblå himmel...trist inventeringsväder.
🦅Ibland hittas annat än örnar, här tre fina orrtuppar i Värmland.
.
🦅Foton av Erik Edvardsson, Lara Millon, Fredrik Litsgård, Per Österman. #callunaab #miljökonsult #miljökonsultensvardag #fältarbete #inventering #fågelinventering #örninventering #spelflykt #kungsörn

🦅Just nu pågår slutspurten av årets spelflyktsinventering av örnar som skett på många platser runt om i landet. Här kommer ett axplock av bilder från några av våra fågelinventerares vardag ute i fält de senaste veckorna. Bilderna föreställer i turordning: 🦅3K kungsörn i Värmland. 🦅🦅🦅Inventeringar för kontrollprogram till vindkraft i Norrbotten, Hälsingland respektive Småland. 🦅🦅Spelflyktsinventering i Värmland inför planerad vindkraft. 🦅Inte bara sol och klarblå himmel...trist inventeringsväder. 🦅Ibland hittas annat än örnar, här tre fina orrtuppar i Värmland. . 🦅Foton av Erik Edvardsson, Lara Millon, Fredrik Litsgård, Per Österman. #callunaab #miljökonsult #miljökonsultensvardag #fältarbete #inventering #fågelinventering #örninventering #spelflykt #kungsörn

Kameraövervakning – större vattensalamander (09/03-16/03)

Kameraövervakning – större vattensalamander (09/03-16/03)

🌷Nu söker vi en ny medarbetare till vårt Malmökontor som vill arbeta med bl.a. naturvärdesinventering, andra inventeringar och ekologiska utredningar. 🌷Vi kan även meddela att vi har öppnat för ansökningar till årets säsongspersonal. 🌷 Mer info finns på vår hemsida. Varmt välkommen med din ansökan!
🌷Foto: Tove Adelsköld. #callunaab #miljökonsult #ledigajobb #ledigatjänster #rekrytering #biologiskmångfald #biologjobb #inventeringsdags #miljöjobb #miljojobb #malmö #jobbimalmö

🌷Nu söker vi en ny medarbetare till vårt Malmökontor som vill arbeta med bl.a. naturvärdesinventering, andra inventeringar och ekologiska utredningar. 🌷Vi kan även meddela att vi har öppnat för ansökningar till årets säsongspersonal. 🌷 Mer info finns på vår hemsida. Varmt välkommen med din ansökan! 🌷Foto: Tove Adelsköld. #callunaab #miljökonsult #ledigajobb #ledigatjänster #rekrytering #biologiskmångfald #biologjobb #inventeringsdags #miljöjobb #miljojobb #malmö #jobbimalmö

Kameraövervakning – större vattensalamander (24/2-09/03)

Kameraövervakning – större vattensalamander (24/2-09/03)

Går det att förutsäga fladdermössens rörelsemönster i landskapet och peka ut vilka områden som är extra bra för fladdermöss?
🦇Svaret är ja. I dagarna publicerades en artikel som presenterar analysmodellen PREBAT som gör just sådana förutsägelser.
🦇Modellen har utvecklats för användning vid planering av olika typer av exploateringar i landskapet, exempelvis väg- och järnvägsbyggen. En av författarna till artikeln, tillika utvecklare av modellen, är Callunas medarbetare Oskar Kindvall.
🦇Just nu pågår ytterligare anpassning av modellen för att bättre passa de fladdermusarter som har visat sig vara mest känsliga för anläggning av ny infrastruktur (mustaschfladdermus, taigafladdermus och fransfladdermus). Utvecklingen av modellen sker i samarbete med CBM och Trafikverket.
🦇Bilder: nordisk fladdermus (foto: Håkan Ignell), samt figurer hämtade ur artikeln “Testing bat abundance and diversity predictions by PREBAT, a connectivity-based habitat suitability model for insectivorous bats”.
🦇#callunaab #miljökonsult #fladdermöss #fladdermus #ekologiskanalys #bats #ecologicalanalysis

Går det att förutsäga fladdermössens rörelsemönster i landskapet och peka ut vilka områden som är extra bra för fladdermöss? 🦇Svaret är ja. I dagarna publicerades en artikel som presenterar analysmodellen PREBAT som gör just sådana förutsägelser. 🦇Modellen har utvecklats för användning vid planering av olika typer av exploateringar i landskapet, exempelvis väg- och järnvägsbyggen. En av författarna till artikeln, tillika utvecklare av modellen, är Callunas medarbetare Oskar Kindvall. 🦇Just nu pågår ytterligare anpassning av modellen för att bättre passa de fladdermusarter som har visat sig vara mest känsliga för anläggning av ny infrastruktur (mustaschfladdermus, taigafladdermus och fransfladdermus). Utvecklingen av modellen sker i samarbete med CBM och Trafikverket. 🦇Bilder: nordisk fladdermus (foto: Håkan Ignell), samt figurer hämtade ur artikeln “Testing bat abundance and diversity predictions by PREBAT, a connectivity-based habitat suitability model for insectivorous bats”. 🦇#callunaab #miljökonsult #fladdermöss #fladdermus #ekologiskanalys #bats #ecologicalanalysis

Mer på temat död ved... 🌳 På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län har Calluna fällt några träd i ett naturreservat för att skapa mer död ved - och även för att bevara kulturminnen på platsen. 🌳 För ändamålet har Calluna skaffat en batteridriven motorsåg från Bernö Trädgårdsmaskiner.
🌳Foton: Daniel Segerlind. #callunakonsult #miljökonsult #dödvedlever #naturreservat #naturvård #praktisknaturvård #motorsåg #batteridrivenmotorsåg @bernotradgardsmaskiner

Mer på temat död ved... 🌳 På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län har Calluna fällt några träd i ett naturreservat för att skapa mer död ved - och även för att bevara kulturminnen på platsen. 🌳 För ändamålet har Calluna skaffat en batteridriven motorsåg från Bernö Trädgårdsmaskiner. 🌳Foton: Daniel Segerlind. #callunakonsult #miljökonsult #dödvedlever #naturreservat #naturvård #praktisknaturvård #motorsåg #batteridrivenmotorsåg @bernotradgardsmaskiner

Presskontakt

Tove Adelsköld

Tove Adelsköld

Presskontakt Kommunikatör 0701-64 18 07
Fredrik Ström

Fredrik Ström

Presskontakt VD 0760-15 16 54

Miljökonsult

Calluna AB grundades 1992 och är idag Sveriges största miljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Med omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige