Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Kommande event

Sociala medier

Trippel kulturvård! 😊 

Callunas konsulter från Gävlekontoret utför skötsel på några gravfält åt Länsstyrelsen i Gävleborgs län. I år har vi bestämt oss för att svinga liar istället för röjsågar över markerna, vilket har många fördelar. 👍🏻 I tystnaden går det fint att prata och planera sinsemellan under arbetets gång, 👍🏻 grannarna störs inte heller av ljudet, 👍🏻 och tidsåtgången är densamma med lie kontra röjsåg. 👍🏻 Dessutom slipper utförarna hantera både motorproblem, bensinångor och röjsnören som går sönder eller måste bytas stup i ett när det är stenigt...

- En annan viktig grej med att vi slår med lie är att vi håller gammal kunskap och hantverket vid liv, vilket i allra högsta grad är kulturvård, konstaterar Tor Hansson Frank, en av konsulterna i projektet. Eftersom vi håller gravfälten öppna blir det dubbel kulturvård - eller trippel, om man även räknar bevarandet av den hävdgynnade floran på gravfälten som en kulturvårdande gärning. De arterna har ju hängt med oss och våra slåtterängar och betesmarker i tusentals år!

Våra konsulter i projektet använder knackliar istället för slipliar. Knackliarna använder man fortfarande aktivt i Sydeuropa, men de användes inte traditionellt i Sverige. Skillnaden är att lien knackas vass med en hammare mot ett städ (kallsmide) istället för att slipas med slipsten. Knackningen är enklare för nybörjare än att lära sig och är dessutom lättare att göra ute i fält.

#callunaab #miljökonsult #miljökonsultiarbete #praktisknaturvård #slåtter #gravfält #kulturmiljövård

Trippel kulturvård! 😊 Callunas konsulter från Gävlekontoret utför skötsel på några gravfält åt Länsstyrelsen i Gävleborgs län. I år har vi bestämt oss för att svinga liar istället för röjsågar över markerna, vilket har många fördelar. 👍🏻 I tystnaden går det fint att prata och planera sinsemellan under arbetets gång, 👍🏻 grannarna störs inte heller av ljudet, 👍🏻 och tidsåtgången är densamma med lie kontra röjsåg. 👍🏻 Dessutom slipper utförarna hantera både motorproblem, bensinångor och röjsnören som går sönder eller måste bytas stup i ett när det är stenigt... - En annan viktig grej med att vi slår med lie är att vi håller gammal kunskap och hantverket vid liv, vilket i allra högsta grad är kulturvård, konstaterar Tor Hansson Frank, en av konsulterna i projektet. Eftersom vi håller gravfälten öppna blir det dubbel kulturvård - eller trippel, om man även räknar bevarandet av den hävdgynnade floran på gravfälten som en kulturvårdande gärning. De arterna har ju hängt med oss och våra slåtterängar och betesmarker i tusentals år! Våra konsulter i projektet använder knackliar istället för slipliar. Knackliarna använder man fortfarande aktivt i Sydeuropa, men de användes inte traditionellt i Sverige. Skillnaden är att lien knackas vass med en hammare mot ett städ (kallsmide) istället för att slipas med slipsten. Knackningen är enklare för nybörjare än att lära sig och är dessutom lättare att göra ute i fält. #callunaab #miljökonsult #miljökonsultiarbete #praktisknaturvård #slåtter #gravfält #kulturmiljövård

Presskontakt

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige