Pressmeddelande -

Cambio Healthcare Systems tilldelas pris för bästa innovation

Regionen Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust (WWL) har för första gången delat ut ”Excellence in Supply Awards” och Cambio Healthcare Systems tilldelades priset för "bästa innovation”.

Under de tolv gångna månaderna har Cambio blivit känd som en ny, stark aktör på den brittiska eHälsomarknaden och har utökat sin personal för att hantera tillväxten i Storbritannien.

– Att bli hedrad för Excellence in Supply av vår första NHS Trust är ett bra betyg på de utmärkta relationerna och det pågående samarbetet mellan Cambios projektgrupp och WWL:s personal, säger Andrew Meiner, Managing Director för Cambio i Storbritannien.

I informationen till WWL Excellence in Supply Awards beskrev Cambio sin företagsvision och hur de använder sin innovativa förmåga i sina koncept, produkter, metoder och processer för att utveckla och förbättra patientvården, förbättra effektiviteten, sänka kostnaderna och öka mervärdet för WWL så att de kan uppnå sina affärsmål.

Cambio COSMIC som är ett heltäckande IT-stöd för sjukvård håller på att införas inom WWL där de kommer att få ett stöd för patientadministration, läkemedelshantering samt ett processtöd för akutsjukvården. Detta kommer att förändra WWL:s tillhandahållande av sjukvårdstjänster genom att erbjuda förbättrade affärsprocesser och stora effektivitetsvinster, minska pappersberoendet samt säkerställa att WWL:s personal har tillgång till korrekt och tillförlitlig patientinformation.

 – Vi tycker att WWL:s initiativ att instifta den här prisceremonin, där deras bästa leverantörer uppmärksammas och belönas, i sig är innovativt. Det ger en utmärkt bild av hur framåtsträvande denna NHS-organisation är i fråga om kundleverantörsrelationer. Cambio och WWL har byggt upp en mycket stark och positiv affärsrelation, baserad på samarbete och kommunikation. Vi har en gemensam vision om att erbjuda WWL:s patienter bästa möjliga vård, säger Andrew Meiner.

För mer information kontakta:
Johan Thorwid, Chief Product Officer,Cambio Healthcare Systems
Tel: +46 8 691 4915
e-post: johan.thorwid@cambio.se


 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • storbritannien
  • wwl
  • cambio cosmic
  • cambio

Cambio Healthcare Systems är Skandinaviens ledande leverantör av vårdadministrativa system.Företaget grundades 1993 och har kontor i Linköping, Stockholm, Reading (UK), Colombo (Sri Lanka).

Cambios systemkoncept Cambio COSMIC stödjer – med patienten i fokus – både kliniskt arbete (vårddokumentation, läkemedel, remiss och svar mm) och patientadministration i större regioner och mindre vårdorganisationer.

Totalt uppgår antalet sålda licenser till 85 000. Läkare, sjuksköterskor och administratörer använder Cambio COSMIC dagligen vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter runt om i Europa.

Kontakter

Jenny Styren

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marknad, kommunikation och PR 0703793483