Pressmeddelande -

Cambio talar på WoHIT den 5 november i Köpenhamn

Den 5 november talar Rong Chen, Chief Medical Informatics Officer på WoHIT i Köpenhamn.

Den 4-6 november äger WoHIT (World of Health IT) rum i Köpenhamn och Cambio deltar genom att hålla en presentation den 5 november kl. 17.15-18.00. Talare är Rong Chen, Chief Medical Informatics Officer och titeln på hans presentation är "Archetype Based Regional EHR with Integrated Care Process". Innehållet i presentationen kommer att handla om:

"At this Cambio product tutorial, we will share with you how Cambio COSMIC meets the unique challenges from a regional EHR system. We will demonstrate how we apply the latest semantic technologies including archetypes to enable integrated care process, distributed care plans, and clinical decision support. We will also talk about how clinical knowledge management can revolutionize the way of developing regional EHR towards an open-ended and sustainable solution."

Vår presentation kommer att ske i "Product Tutorial Theater 705".

För ytterligare information:
Johan Thorwid, Senior Vice President Sales
+46 8 691 4900

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • cambio
  • integrated care process
  • archetype
  • rong chen
  • chief medical informatics officer
  • ehr
  • wohit

Cambio är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa och sammanhållna lösningarna för regioner och kommuner. Cambios e-hälsolösningar stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete och erbjuder patienter en säkrare och mer lättillgänglig vård. Företaget har i dag över 700 anställda. I Sverige levererar Cambio redan idag vårdinformationssystem till åtta regioner och till en privat vårdgivare samt verksamhetssystem till 40-talet kommuner.

Kontakter

Jenny Styren

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marknad, kommunikation och PR 0703793483