Pressmeddelande -

Cambio välkomnar Capio AB som kund

Under juli månad i år tecknade Cambio avtal med Capio avseende leverans och implementering av Cambio COSMIC.

Avtalet omfattar även integrationer med t ex elektroniska remisser och svar för Klinisk Kemi och Radiologi, e-recept till Apoteket och integrationer för automatisk rapportering av data till Stockholms läns landsting och Västra Götalands Regionen.

Projektet som nu startar omfattar att Cambio COSMIC tas i drift på S:t Görans Sjukhus, Lundby Sjukhus och Anorexicenter för att ge stöd åt det administrativa, ekonomiska och medicinska informationsflödet i verksamheten.

För mer information kontakta:
Johan Thorwid, Senior Vice President Sales
+46 8 691 4900

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • cambio
  • cambio cosmic
  • cosmic
  • journalsystem
  • patientjournalsystem

Kontakter

Jenny Styren

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marknad, kommunikation och PR 0703793483