Pressmeddelande -

Patienter i Jönköping får nya armband

Redan vid första kontakten på akutmottagningarna kommer nu patienter i Jönköping att få nya så kallade LaserBands runt handlederna.

De kommer att göra att en eventuell inskrivning går snabbare, och de medföljande etiketterna kan sedan användas till dokument, klädlistor och prover.

De nya banden kommer att ersätta gammal och dyr teknik, och öka patientsäkerheten genom att banden integreras i det digitala journalsystemet.

Leverantör till Landstinget i Jönköpings län av COSMIC LaserBand är Cambio Healthcare Systems AB. Ett pilotprojekt inom landstinget visade att COSMIC LaserBand underlättade inskrivningen av patienter, samtidigt som man sparar pengar.

Avtalet är giltigt i två år med en option om förlängning på ytterligare 2 år.

COSMIC LaserBand är en unik produkt som kombinerar ett självlaminerande patientarmband med ett antal etiketter. COSMIC LaserBand levereras i ett A4-format  vilket innebär direkta kostnadsbesparingar då kringutrustning specifikt för patientarmbanden inte längre behövs.

Landstinget i Jönköpings län har sedan november 2010 använt COSMIC LaserBand i ett antal pilotprojekt på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Projektledaren Morgan Nilsson berättar att de tidigare använde sig av ett patientkort och en präglingsmaskin för att trycka informationen på patientarmbanden. Upphandlingen syftade till att ersätta denna gamla och dyra teknik.

- Laserbanden är väldigt smidiga eftersom de skrivs ut och sätts runt handleden på patienten redan vid första kontakten på akutmottagningen, fortsätter Morgan Nilsson. Detta underlättar om patienten skulle behövas skrivas in. De medföljande etiketterna används med fördel till att märka samtliga pappersdokument som är relaterade till patienten och som hanteras utanför Cambio COSMIC men även till att märka upp patientens klädlistor, klädpåsar och prover som inte beställs via datorn.

- Det skall dessutom tilläggas att Laserbanden är billigare än vår tidigare lösning med Id-band, förklarar Morgan Nilsson.

Nima Fooladianpour, försäljningsansvarig för COSMIC LaserBand kommenterar beslutet:

- Vi är väldigt glada att Landstinget i Jönköpings län valt att ge oss detta förtroende. Det visar tydligt hur drivande landstinget är i patientsäkerhetsfrågor och hur Cambio både med journalsystemet Cambio COSMIC och med COSMIC LaserBand medverkar i patientsäkerhetsarbetet.

COSMIC LaserBand överför alla patientuppgifter från patientjournalen i Cambio COSMIC, men även andra patientjournalsystem, till en vanlig skrivare. Förutom själva armbandet skrivs även ett antal etiketter ut som kan användas för att märka personliga tillhörigheter, remisser, provtagningssvar etc. COSMIC LaserBand ger direkt tillgång till alla uppdaterade patientuppgifter där den behövs.

För mer information kontakta:
Johan Thorwid, Chief Product Officer,Cambio Healthcare Systems
Tel: +46 8 691 4915
e-post: johan.thorwid@cambio.se eller laserband@cambio.se

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • cambio
  • cambio cosmic
  • laserband
  • landstinget i jönköpings län
  • identitetsband
  • patientarmband

Cambio Healthcare Systems är Skandinaviens ledande leverantör av vårdadministrativa system.Företaget grundades 1993 och har kontor i Linköping, Stockholm, Reading (UK) Colombo (Sri Lanka).

Cambios systemkoncept Cambio COSMIC stödjer – med patienten i fokus – både kliniskt arbete (vårddokumentation, läkemedel, remiss och svar mm) och patientadministration i större regioner och mindre vårdorganisationer.

Totalt uppgår antalet sålda licenser till 85 000. Läkare, sjuksköterskor och administratörer använder Cambio COSMIC dagligen vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter runt om i Europa.

www.cambio.se

Kontakter

Jenny Styren

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marknad, kommunikation och PR 0703793483

Relaterat innehåll