Pressmeddelande -

Campus Åre samverkar med Creative Destination Halland

Campus Åre samverkar med Creative Destination Halland

 Den 24 och 25 januari träffas företrädare för Campus Åre och Creative Destination Halland i Åre för att dra upp riktlinjerna i ett nytt gemensamt projekt kallad Mötet.

Projektet som omfattar tre regioner i landet , har sin bakgrund i KK-stiftelsens arbete med Nätverket för upplevelseindustrin som genom åtta mötesplatser arbetar med utveckling och tillväxt inom branscherna i upplevelseindustrin. Mötesplatserna fungerar ofta som en neutral part i mötet mellan kreatörer, akademi, näringsliv och offentlig sektor.

 

Alexandersoninstitutet i Varberg är processledare i projektet som utöver Halland även innefattas av Jämtland och Östergötland. Två regioner som också har kreativa näringar högt på agendan. Tanken är att skapa mötesplatser för kreativa näringar som matchar regionernas förutsättningar och behov. Med utgångspunkt i tidigare erfarenheter utvecklas konkreta tillvägagångssätt för att etablera bestående mötesplatser för kreativa näringar. Projektet syftar också till att genomgå en lärandeprocess som tillvaratar erfarenheter och utvecklar idéer kring mötet mellan forskning, utbildning, näringsliv och kultur. 

 

Alexandersoninstitutet är en kommunal verksamhet i Varberg som syftar till att vara en plattform och arena för utveckling där verksamheten skall bidra till att tillföra forskning och utveckling till Hallandsregionen. Alexandersoninstitutet stöttas av Region Halland som också kommer att medfinansiera projektet.  Inom AI finns verksamheten CRED - Creative Destination Halland som arbetar för att skapa tillväxt, kompetensutveckling och ökad lönsamhet inom kreativa näringar.

 

”-Campus Åre LärCentrum  är en viktig mötesplats i Åre och vi medverkar i projektet för att med utgångspunkt från vår specifika natur, våra aktiviteter och vårt företagande utveckla metoder och koncept som utvecklar de kreativa näringarna, berättar Kicki Eriksson rektor vid Campus Åre och fortsätter, rätt utfört skapar det positiva mervärden till befintliga upplevelser och möjligheter att utveckla nya tjänster som attraherar nya målgrupper.”

 

” - Vi vill gemensamt utveckla konkreta tillvägagångssätt för hur respektive regions möten mellan forskning, utbildning, näringsliv och kultur ska se ut samt hur den entreprenörskapsmiljö ska utvecklas för att skapa de bästa förutsättningarna för entreprenörer att utveckla nya affärer.” Berättar Anna Linton vid Alexandersoninstitutet och en av initiativtagarna från Varberg.

 

Anders Hultén från Campus Varberg och som medverkat i förarbetet till projektet förklarar vidare” Vi ser stora möjligheter att integrera och konkretisera de erfarenheter och kompetenser som byggts upp inom Upplevelseindustrin och då vi i vårt regionala tillväxtarbete etablerar en fysisk mötesplats vid namn CRED (Creative Destination Halland) med tillhörande inkubator.”

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • varberg
  • åre
  • utveckling
  • upplevelser
  • besöksnäring
  • jämtland
  • region halland
  • kk stiftelsen

Regioner

  • Halland

Utbildning och kompetensutveckling i Åre kommun

Campus Åre LärCentrum erbjuder möjligheter till studier och kompetensutveckling i samverkan med olika universitet och utbildare. Här finns datorer, studierum och telebildstudios som resurs för distansstudier. Här kan man studera i lugn och ro samt genomföra tentamen.

Vid Campus Åre LärCentrum genomförs yrkes- och universitets utbildningar inom turism, upplevelser och äventyr. Några utbildningar är till stor del är förlagda i fjäll och natur.

Samarbetet är nära och gott med näringsliv och entreprenörer i Åre kommun. För den som vill starta företag erbjuds stöd och hjälp via Arena för Entreprenörskap.

Campus Åre LärCentrum drivs av Åre kommun

Sture Karlsson

sture.karlsson@are.se

0647 168 93

Kontakter

Kicki Eriksson

Rektor Chef för Campus Åre LärCentrum 0647 168 91

Relaterat innehåll