Pressmeddelande -

Ökat intresse för yrkesutbildningar i Åre.

Antalet sökande ökar med 10% sedan förra året. Yrkesutbildningar som leder till jobb, lockar människor från hela landet att flytta till Åre för att vidareutbilda sig till arbeten inom vildmarksturism, eventproduktion och hästföretagande. Konkurrensen om utbildningsplatserna är hård. Drygt tre sökande per plats.

Utbildningarna genomförs sedan många år av Campus Åre som av Åre kommun har ett uppdrag att driva och utveckla nya behovsanpassade utbildningar.

"Kring Åreskutan utvecklas företag och aktiviteter. Vi har en bra utbildningsmiljö för kvalificerade yrkesutbildningar och ett gott samarbete med näringslivet" berättar Kicki Eriksson rektor vid Campus Åre och fortsätter, " Åre kommun är en stor turistkommun, med stor kompetens ute i företagen. Våra yrkesutbildningar utvecklas i samverkan med näringslivet för att de ska kunna matcha kommande behov."

Läs mer på Campus Åres hemsida www.campusare.se

» Vildmarksguide 60 p (60 veckor) 16 platser i höst

» Eventproducent 40 p 24 platser i höst

» Hästguide 40 p 16 platser i höst. Hästguideutbildningen sker i samverkan med Wången

KY utbildningar sker i samverkan med näringslivet och 1/3 av utbildningen är förlagd till företag. KY myndigheten www.ky.se

Kicki Eriksson Rektor 0647 168 91

Sture Karlsson 0647 168 93

Campus Åre

Kurortsvägen 20

83013 Åre

Ämnen

  • Turism

Regioner

  • Skåne

Utbildning är alltid en nystart - vid Campus Åre LärCentrum erbjuds gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola och universitetsutbildningar -  utbildningar i fjällmiljö.

Sture Karlsson

sture.karlsson@are.se

0647 168 93

Kontakter

Sture Karlsson

Administration, marknadsföring och utvecklingsfrågor 0647-168 93