Pressmeddelande -

Färre unga röker och dricker

Alkoholkonsumtionen har fortsatt att minska bland pojkarna, andelen rökare har minskat medan narkotikaerfarenheten är oförändrad. Detta visar de första resultaten från 2011 års undersökning av skolelevers drogvanor som CAN presenterar idag.

Alkoholkonsumtionen har minskat bland pojkarna i årskurs 9 sedan millennieskiftet och bland flickorna sedan mitten på 2000-talet. Speciellt bland pojkarna är värdena historiskt låga och har sjunkit ytterligare något sedan förra året. Detta gäller såväl andelen alkoholkonsumenter som den totala konsumtionen och berusningsdrickandet.

– Sverige har en unikt lång serie med årliga undersökningar under 41 år av skolelevers drog-vanor och aldrig tidigare har alkoholkonsumtionen varit så låg bland pojkarna, säger Björn Hibell, direktör för CAN. Detta är inte något som hänt plötsligt i år utan är en del av en tioårig trend.

Rökningen har minskat något de senaste åren. Från 2009 till 2011 har andelen rökare i årskurs 9 sjunkit från 23 till 19 procent bland pojkarna och från 30 till 26 procent bland flickorna.

För några år sedan inträffade en viss ökning i andelen elever som provat narkotika. Ökningen har avstannat och de tre senaste åren har värdena varit relativt oförändrade (9 procent bland pojkarna och 6 procent bland flickorna 2011).

Bakgrund
CANs drogvaneundersökningar har genomförts årligen bland elever i grundskolans årskurs 9 sedan 1971. De görs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på riksrepresentativa urval av klasser. I 2011 års undersökning deltog drygt 4 600 elever.

Tabellbilaga »

Kontaktperson
Mia Sundelin, 08-412 46 20

Information om undersökningen
Björn Hibell, direktör, 070 514 15 08

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
  • can
  • alkoholvanor
  • alkoholkonsumtion
  • alkohol- och drogforskning
  • alkohol
  • tobak
  • narkotika
  • drogvanor

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län.
Läs mer på www.can.se »

Kontakter

Anna Raninen

Presskontakt Avdelningschef Kommunikation & Samverkan 0723-714321

Relaterat innehåll