Pressmeddelande -

Ny nationell förening för stödgruppsledare

En förening, Stödgruppsledarnas Förening Sverige, som ska ta tillvara och utveckla stödgruppsledares yrkesskicklighet har bildats. Stödgrupper finns idag över hela landet med verksamhet för barn som upplever eller har upplevt olika problem i sina familjer, framförallt vad gäller missbruksproblem i familjen. Det finns också grupper för barn till psykisk ohälsa, barn som bevittnat våld, barn som har föräldrar som är frihetsberövade, barn i svåra vårdnadskonflikter m.m. Den nya föreningen ska vara ett stöd för gruppledarna.

- Vi vill verka för ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper som arbetar för barns bästa och främja stödgrupp som metod och stödjande insats, säger Margaretha Hartzell, stödgruppsledare i Österåker och en av ledamöterna i den nya interimsstyrelsen.

Att utvärdera en utmaning

Uppföljning och utvärdering av lokala verksamheter är en viktig utmaning för stödgrupper som föreningen hoppas kunna stödja, en förutsättning för att man ska kunna visa att stödgrupp som metod fungerar. En gemensam hemsida och att byta erfarenheter är andra.

- Viktigast är att skapa en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte emellan oss som jobbar med stödgruppsverksamhet. Ofta är man ganska ensam i sin kommun och man behöver träffa andra för att utveckla sig själv och sin verksamhet, säger Ankie Hansson Falkenberg.

Bakgrund

Initiativet till att bilda en förening togs vid ett seminarium i Stockholm den 18 maj 2011. På www.drugsmart.com finns en förteckning över landets grupper för barn till föräldrar med missbruksproblem och på www.barnsomanhoriga.se finns länkar till grupper för barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Interimstyrelsen i Stödgruppsledarnas Förening Sverige består av Viveca Axelsson, Ersta Vändpunkten, Ankie Hansson, Falkenbergs kommun, Margaretha Hartzell, Österåkers kommun, Erik Nilsson, Danderyds kommun, Helene Olsson, Uppsala kommun och Matilda Svensson, Helsingborgs kommun.

Kontaktpersoner:
Margaretha Hartzell, Österåker, tfn 08-540 814 86
Ankie Hansson, Falkenberg, tfn 0346-88 69 50
Viveca Axelsson, Ersta Vändpunkten, tfn 08-714 62 47

Ämnen

  • Beroendefrågor

Kategorier

  • narkotika
  • drogförebyggande
  • centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
  • can
  • alkoholpolitik
  • alkohol

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.

Presskontakt

Anna Raninen

Presskontakt Avdelningschef Kommunikation & Samverkan 0723-714321

Relaterat innehåll