Pressmeddelande -

Pressinbjudan Almedalen: Nya data om skolelevers drogvanor presenteras

CAN genomför årliga riksundersökningar om skolelevers drogvanor. Förra året visade på en minskande alkoholkonsumtion bland de yngsta – håller det i sig? För fjärde året i rad arrangerar CAN seminarier under Almedalsveckan. Den 5 juli presenteras resultat ur 2011 års undersökning av skolelevers drogvanor.

Tid: Tisdagen den 5 juli kl 11.00-12.00
Plats: Alkoholfri Zon, Blå Trädgård, se bifogad karta

CANs direktör Björn Hibell presenterar resultat ur 2011 års drogvaneundersökning i grundskolans år 9. Barn- och äldreminister Maria Larsson kommenterar.

Beskrivning av samtliga seminarier bifogas. CAN finns på plats i trädgården även när vi inte har seminarier måndagen den 4 juli till fredagen den 8 juli. Besök oss gärna!

Kontaktperson: Mia Sundelin, 08-412 46 20

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • drogvanor
  • centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
  • can
  • alkoholvanor
  • alkoholkonsumtion
  • alkohol- och drogforskning
  • tobak
  • narkotika

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.

Kontakter

Anna Raninen

Presskontakt Avdelningschef Kommunikation & Samverkan 0723-714321