Pressmeddelande -

Pris för bästa förebyggande insats 2012

Vid konferensen DrogFokus, som arrangeras i Norrköping den 24-25 oktober, delas CANs pris för alkohol- och narkotikaförebyggande arbete ut. Ett av priserna tilldelas en förebyggande insats. De nominerade insatserna är Chance 2 Chance i Västerås, preventionsprogrammet Protecting You, Protecting Me och det trygghetsarbete som bedrivits vid Grebo skola i Åtvidaberg.

Nomineringsperioden har pågått den 15 augusti – 23 september 2012. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Östergötland, SLAN och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har röstat fram tre kandidater bland de nominerade. Övriga priser som kommer att delas ut vid middagen den 24 oktober är Årets förebyggare, Årets förebyggande kommun och Årets ideella organisation. Läs mer om kandidaterna och priset på www.can.se. Läs mer om konferensen på www.drogfokus.nu.

Kontaktpersoner

Chance 2 Chance, Anna-Lena Ulleryd anna.lena.ulleryd@vasteras.se
Preventionsprogrammet Protecting You, Protecting Me,  Lars Lewerh lars@lewerth.biz
Trygghetsarbete på Grebo skola, Jens Rosenqvist  jens.rosenqvist@atvidaberg.se

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
  • can
  • alkoholvanor
  • alkoholkonsumtion
  • alkohol
  • narkotika
  • drogvanor
  • drogförebyggande

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.

Kontakter

Anna Raninen

Presskontakt Avdelningschef Kommunikation & Samverkan 0723-714321

Relaterat innehåll