Pressmeddelande -

Årets Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas Professor Hilde Nybom och Professor Bert van Bavel

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden delar varje år ut ett miljömedicinskt pris på en halv miljon kronor för viktiga insatser inom förebyggande och miljörelaterad forskning. Det är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige. Årets prisutdelning sker kl 13.30 tisdagen den 1 juni 2010 på Villa Källhagen, Djurgården.

Årets pristagare:

Hilde Nybom, professor i hortikulturell genetik och växtförädling vid Sveriges Lantbruks- universitet, Balsgård. På Balsgård bedrivs bland annat forskning kring allergena substanser. Fem till tio procent av Sveriges befolkning lider av äppelallergi, orsakad av speciella proteiner i skalet och fruktköttet. De allergiska besvären yttrar sig i form av intensiv klåda i mun och hals. Det finns ett stort behov av välsmakande, högkvalitativa och miljövänligt odlade svenska äpplen. I arbetet med att få fram smakrika, vackra äpplen med bra konsistens fyller modern växtförädling baserad på analyser i DNA- och kemi-laboratorier en viktig roll.

Professor Hilde Nybom får priset för genetiska studier i tillämpad växtförädling,främst framtagandet av äppelselektionen Allgott för äppelallergiker.

Bert van Bavel, professor i kemi vid Örebro Universitet började tidigt med sitt miljöintresse i sin hemstad i Holland i slutet av 1980-talet när han upptäckte att rök och aska från sopförbränningen var orsaken till skyhöga halterna av miljögiftet dioxin i komjölk. Efter studier i Amsterdam flyttade Bert van Bavel till Umeå där han studerade en hel rad klorerade miljögifter inom marina näringskedjor i Bottenviken. Resultaten visade en stor spridning av både klorerade och bromerade miljögifter i den marina miljön men också i fisk.

Professor Bert van Bavel får priset för forskning och analytisk teknikutveckling kring persistenta halogenerade organiska miljögifter och främst fluor.

Lennart Sparell
Vetenskaplig sekreterare
Cancer- och Allergifonden

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Borgsved
Tel: 076-7810700
E-post: jorgen@cancerochallergifonden.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är att finansiera miljörelaterad cancer- och allergiforskning samt ge stöd till enskilda, som drabbats av cancer och / eller allergi.
Läs mer på www.cancerochallergifonden.se

Kontakter

Martina Högberg Haglund

Presskontakt 072-4024100