Pressmeddelande -

Fortsatt stort behov av miljörelaterad cancer- och allergiforskning: Rekordmånga forskningsansökningar till Cancer- och Allergifonden

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är bland annat att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar. Fonden har i år mottagit ett rekordstort antal forskningsansökningar.

Cancer- och Allergifonden kan med glädje konstatera att vi även i år fått in ett mycket stort antal forskningsansökningar. Det är mycket hög vetenskaplig kvalitét på årets ansökningar och en jämn fördelning mellan våra fokusområden miljörelaterad cancer och allergi.

Beredningsarbetet har påbörjats och fondens forskningskommitté, som består av forskare från ett antal olika universitetssjukhus, kommer att presentera ett beslutsunderlag för styrelsen i början av december.

Insamlingsverksamheten är nu mycket intensiv för att i möjligaste mån kunna möta det stora och betydelsefulla forskningsbehovet rörande cancer- och allergisjukdomar.

- Cancer- och Allergifondens arbete är mycket viktigt för många forskningsteam runt om i Sverige. Fondens arbete är oerhört viktigt och riktar fokus på två medicinska områden som vi alla kan relatera till och där behovet av forskningsresurser är stort, säger Professor Eva Sverremark–Ekström, Wennergren Institutet i Stockholm och mottagare av Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris 2012.

---------------------------------------------------------------------------------------

Genom att gå in på vår hemsida www.cancerochallergifonden.se kan du bidra till vår insamling.

Ditt bidrag gör skillnad. På hemsidan kan du även läsa mer om en rad olika forskningsprojekt som Cancer- och Allergifonden stödjer.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Borgsved, verksamhetschef
Tel: 076-7810700
E-post: jorgen@cancerochallergifonden.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är att finansiera miljörelaterad cancer- och allergiforskning samt ge stöd till enskilda, som drabbats av cancer och / eller allergi.

Kontakter

Martina Högberg Haglund

Presskontakt 072-4024100