Pressmeddelande -

Nu startar CancerRehabFonden ”Tillbaka till Livet-Kampen”

De svåra tankarna försvinner inte när man blivit fri från cancer. Efter den medicinska behandlingen börjar en fortsatt svår tid med oro och ovisshet om framtiden som följd.

Långtifrån alla som drabbats av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Just nu är efterfrågan så stor på vår cancerrehabilitering att det inte ens går att ställa sig i kö för våra rehabveckor. Därför startar CancerRehabFonden kampanjen ”Tillbaka till Livet-Kampen”.

”När ärren bleknar finns såren kvar”

I nyproducerade filmer, annonser och digital kommunikation har vi valt att gestalta situationen med hjälp av cancerdrabbades ögonblicksbilder från sjukdomstiden. Temat är När ärren bleknar finns såren kvar. Syftet är att människor ska förstå att man sällan blir kvitt sjukdomen bara för att man är friskförklarad och medicinskt färdigbehandlad. De allra flesta cancerdrabbade är i stort behov av stöd och hjälp för att kunna bearbeta traumat efter cancer.

Många fler behöver få cancerrehabilitering

Just nu är trycket är så hårt på CancerRehabFonden att man inte ens kan ställa sig i vår kö för rehabilitering. Fler bidrag behövs akut och det är därför vi har startat Tillbaka till Livet-Kampen.

Vi hoppas att kampanjen ska bidra till att många fler väljer att stödja CancerRehabFondens arbete med att hjälpa människor att komma tillbaka till livet igen efter avslutad medicinsk behandling.

Länk: https://www.cancerrehabfonden.se/tillbaka-till-livet-kampen

För mer information kontakta:

Linda Fägersten Näslund, Marknadschef 

linda.fagersten@cancerrehabfonden.se 

08-522 001 03, 0707-67 71 73

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som samlar in pengar för att kunna erbjuda kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Vår vision är att alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering som hjälper dem tillbaka till livet. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Vi har ett 90-konto och Svensk Insamlingskontroll granskar årligen hur våra intäkter används.

Presskontakt

Pia Watkinson

Presskontakt Generalsekreterare 08-522 001 04