Gå direkt till innehåll
Canon trycker rättighetsikoner som ska lyfta funktionshinderfrågorna.
Canon trycker rättighetsikoner som ska lyfta funktionshinderfrågorna.

Pressmeddelande -

Canon trycker rättighetsikoner som ska lyfta funktionshinderfrågorna

På den Internationella funktionshinderdagen den 3 december bjuder DHR i samverkan med Scandic Hotels in till en världspremiär och visning av de nya Rättighetsikonerna. De grafiska symbolerna ska bidra till att synliggöra funktionshinderfrågorna i Sveriges arbete med Agenda 2030. Canon står bakom utställningen som har tryckts på en Océ Arizona 2260 XT.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett viktigt dokument som DHR och funktionshinderrörelsen ofta hänvisar till. Lika viktiga är de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som Sverige har åtagit sig att försöka uppnå.

- Det kan vara svårt att se kopplingen, men de globala målen förutsätter mänskliga rättigheter. Genom de nya Rättighetsikonerna har vi försökt skapa samband och begriplighet, säger Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR.

Tretton ikoner
Med hjälp av pengar från SIDA har DHR kunnat etablera ett samarbete med The New division, en svensk byrå som också har tagit fram symbolerna för Agenda 2030.

- De globala mål som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning har kopplats till ett urval av konventionens artiklar. Utifrån det har vi skapat 13 grafiska symboler som kan laddas ned och användas kostnadsfritt av alla som jobbar med frågorna. Själva utställningen har tagits fram med hjälp av Canon och Inprint, säger Janna Olzon, kommunikatör på DHR.

Canon står bakom utställningen
– Vi är glada för möjligheten att kunna vara med och bidra och på så sätt hjälpa DHR att nå ut med sitt budskap. Utställningen kommer att visas runt om i Sverige under 2020 och därför valde vi att trycka ikonerna på björkplywood som är hållbart och slittåligt och kan packas ner och upp utan att slitas, säger Matteus Celinski, Canon Svenska.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, är glad för att Rättighetsikonerna ska lanseras;

- Vår förhoppning är att de här grafiska symbolerna på ett enkelt sätt ska kunna illustrera ganska komplexa frågor och göra dem mer synliga och kända. Vi hoppas också att symbolerna ska inspirera till samtal och diskussion om hur vi kan förbättra livsvillkoren för alla med funktionsnedsättning, säger han.

För anmälan till vernissage 3 decemer läs mer på DHRs pressinbjudan.

Bakgrund
Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 innehåller politiska åtgärder för åren 2018–2020.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har, och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. Den utgår ifrån att det går att ta bort och förebygga funktionshinder genom förändringar i miljö och omgivning.

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna. Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information, kontakta:

Talesperson
Matteus Celinski, Försäljningschef storformat
Canon Svenska AB
Mobil: 070-310 12 16
E-post: matteus.celinski@canon.se

Åsa Törnquist, Presskontakt
Canon Svenska AB
Tel: 0739-88 64 35
E-post: asa.tornquist@canon.se

DHR
Catharina Bergsten, pressekreterare DHR
Tel: 070-194 32 38
Mail: catharina.bergsten@dhr.se

Mer information om Rättighetsikonerna får du av:
Janna Olzon, kommunikatör, DHR
Tel: 070 - 384 80 31
Mail: janna.olzon@dhr.se

Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare, DHR
Tel: 076 - 837 80 34
Mail: karolina.celinska@dhr.se

Om företaget Canon

Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror, skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder, dokumenthantering och digitalisering av processer.Canon Inc. som grundades 1937 omsätter cirka 320 miljarder SEK och har 198 000 anställda – varav 18 000 i Europa. Canon Svenska har 330 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2018 lämnades 3 056 USA-patent in, vilket innebär en global tredjeplats. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan. Mer information om Canon finns på www.canon.se.


Om DHR (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet)

DHRs mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp som endast intresserar sig för sina egna villkor. Där finns barn, unga, gamla, män, kvinnor, studerande, yrkesverksamma, arbetslösa, hbtq-personer, nyanlända – ja, helt enkelt ett genomsnitt av oss som bor i Sverige. Då våra rättigheter skapar möjligheter för både oss och andra, deltar DHR därför gärna i utvecklingen av samhället till det bättre för alla. Våra erfarenheter bör tas tillvara, och ses som en resurs i utvecklingen av samhället i stort och i kommuner och landsting.
De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med av oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.

Presskontakt

Maria Fagerström

Maria Fagerström

Presskontakt PR & Social Media Specialist Presskontakt för området B2C/konsumentprodukter +46 (0)73 978 89 25
Åsa Törnquist

Åsa Törnquist

Presskontakt PR Specialist Presskontakt för området B2B och Corporate 0739-886435

Företaget Canon

Om företaget Canon
Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror, skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder, dokumenthantering och digitalisering av processer. Canon Inc. som grundades 1937 omsätter cirka 280 miljarder SEK och har 184 000 anställda – varav 12 850 i Europa. Canon Svenska har 330 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2021 lämnades 3 022 USA-patent in, vilket innebär en global tredjeplats. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan.

Mer information om Canon finns på www.canon.se.