Gå direkt till innehåll
Fotoböcker en kassako för tryckerier 2010

Pressmeddelande -

Fotoböcker en kassako för tryckerier 2010

Digitaltryck har varit en förutsättning för överlevnad i den grafiska branschen under finanskrisen, allt fler tryckerier identifierar nya affärsmöjligheter med den nya tekniken och mervärdestjänster och korta leveranstider blir allt viktigare. Det visar Canons tredje Insight Report och undersökning: Redefinition of the Digital Printer. 

Canon presenterar idag sin senaste Insight Report Redefinition of the Digital Printersom är den hittills största undersökningen om den grafiska branschens utveckling. Rapporten visar bland annat att digitaltrycket har spelat en avgörande roll för den grafiska branschens fortlevnad under finanskrisen och att digitaltryck är en förutsättning för att kunna möta de utmaningar och möjligheter som väntar i en vändande konjunktur och på en marknad i förändring.

-          Intresset för affärsutveckling blir allt starkare i den grafiska branschen och förra året ökade deltagandet i våra seminarier och workshops med hela 78 procent, säger Kenneth Oxenstrand, Marknadschef för Professional Print på Canon Svenska. Rapporten visar tydligt att digitaltryck är en förutsättning för att hitta nya intäktsmöjligheter och tillgodose de nya behoven på marknaden.

Canons senaste Insight Report visar att tryckerier kunde se små förbättringar efter 2009 men att även återhämtningen efter finanskrisen har sina utmaningar. Många aktörer har ett behov av att nyanställa och alla måste fokusera på att identifiera nya tillväxtmöjligheter. När de 840 respondenterna tillfrågades om vilka affärserbjudanden som hade störst potential blev resultatet:

  • fotoböcker (87,2 procent)
  • korta serier av marknadsföringsmaterial (84,9 procent)
  • variabeldata (74,7 procent)
  • korta serier av olika publikationer (65,3 procent)

De flesta tryckerier är dock fortfarande försiktiga när det gäller reella kapitalinvesteringar, frånsett om de har en direkt effekt på produktivitet och lönsamhet. De tre viktigaste områdena för investeringar under 2010 uppgavs vara:

  • att implementera eller förbättra automatiserade arbetsflöden (56 procent)
  • att bredda erbjudandet och alternativ för efterbehandling (49 procent)
  • att utöka digitaltryckserbjudandet (48 procent)

Rapporten visar vidare att lågkonjunkturen slog hårt mot en bransch som redan påverkats av ökningen av elektroniska trycksaker samt av en geografisk förskjutning av trycksaksproduktion till andra länder. Många minskade sin marknadsföringsbudget, slutade helt att beställa trycksaker, övergick till mer elektronisk kommunikation och/eller minskade sina beställningar för att prispressa leverantörerna.

”Digitaltryck räddade oss”
Flertalet tryckerier uppgav ha upplevt över en halvering (55 procent) i produktionsvolymer under lågkonjunkturen. Beställningarna tenderade istället att bli fler och under kortare tidsförlopp. Hela 69 procent upplevde totalt sett en ökad frekvens av beställningar. Föga överraskande minskade intäkterna från litografiskt offsetproduktion med 18,1 procent i jämförelse med 2008 till skillnad från digitaltryck som med sin snabbare leveranstakt ökade med totalt 27,2 procent. Att kunna tillhandahålla digitaltryck verkar således ha varit en avgörande faktor för att klara sig på en föränderlig marknad i tufft ekonomiskt klimat. En vanlig kommentar i undersökningen var ”digitaltrycket räddade oss”. Över hälften av tryckerierna med digitaltryck ökade vinsten eller intäkterna, till skillnad från 31,7 procent för dem som saknade den digitala tekniken.

Framgångsfaktorer under lågkonjunkturen
Utveckling av nya produkter och marknader var enligt rapporten en nyckelfaktor som delades av under lågkonjunkturen framgångsrika tryckerier. De aktörer i den grafiska branschen som investerat i digitaltryck var också de som presterade bäst. Hela 86 procent av respondenterna uppgav till exempel att skyltproduktion i storformat hade hjälpt dem att överleva lågkonjunkturen. En annan viktig framgångsfaktor var att kunna erbjuda mervärde i form av avancerad efterbehandling.  

Digitaltryck – en bransch att räkna med
Undersökningen identifierar betydande förändringar i hur digitaltryck säljs och köps. Nedgången för offsetproduktion har uppmuntrat försäljare att marknadsföra digitaltryck på allvar. Även rollen som trycksaksuppköpare har förändrats och utöver en 20 procentig minskning av antalet trycksaksbeställare till följd av uppsägningar, kombineras allt oftare rollen med uppköp inom grafisk design och andra typer av media. De här sammanfallande trenderna erbjuder nya och goda möjligheter för tryckerier som erbjuder multimedietjänster som till exempel PURLS. Trenden visar också på fortsatt tillväxt för e-upphandling av tryck genom web-to-print-lösningar. Över hälften av tryckköparna använder redan någon form av e-upphandling och 40 procent av de större organisationerna uppger sig ha erfarit besparingar på 10-25 procent.

Om undersökningen
Undersökningen Insight Report: Redefinition of the Digital Printer är den tredje i sitt slag, beställd av Canon och framtagen av branschgurun Professor Emeritus Frank Romano och ett team av studenter från Rochester Institute of Technology i USA. De tidigare undersökningarna av Frank Romano, Insight report: digitala tryckets utveckling och Interntryckerier: trender och möjligheter, publicerades i maj 2008 respektive maj 2009.

Denna tredje undersökning är den hittills största i sitt slag med ett urval på 840 grafiska tryckare varav 65,5 procent baserade i Västeuropa. Detta kan jämföras med urvalet från 2008 års studie, då 464 tryckare intervjuades. 383 av dessa tryckare intervjuades i den senaste studien medan de resterande 81 antingen hade blivit uppköpta, slagits samman med andra eller gått i konkurs.

För pressmaterial och högupplösta bilder besök vår bildbank: http://www.canon.se/press_centre/image_library/index.asp

Ämnen


För mer information, kontakta:
Kenneth Oxenstrand, Marknadschef Professional Print
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 35 / +46 (0) 739 78 86 35
E-post: kenneth.oxenstrand@canon.se

Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Om företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2100 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 9% av omsättningen år 2009 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se

Kontakter

Elif Bilyar

Elif Bilyar

Presskontakt Kommunikationschef B2B & Corporate +46739788652 LinkedIn
Maria Fagerström

Maria Fagerström

Presskontakt PR & Social Media Specialist Presskontakt för området B2C/konsumentprodukter +46 (0)73 978 89 25

Relaterat innehåll

Företaget Canon

Om företaget Canon

Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror, skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder, dokumenthantering och digitalisering av processer. Canon Inc. som grundades 1937 omsätter cirka 4,031.4 miljarder Japanska Yen och har 180 775 anställda – varav 22 250 i EMEA. Canon Svenska har 260 medarbetare och omsätter ca 1 miljard kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2022 lämnades det in 2 694 USA-patent. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan.

Mer information om Canon finns på www.canon.se.