Gå direkt till innehåll
Kvinnor mer sociala än män på nätet

Pressmeddelande -

Kvinnor mer sociala än män på nätet

Kvinnor är mer sociala än män på nätet och Facebook.  Män föredrar mer kortfattade och snabba kommunikationsverktyg, såsom Twitter och chatt. En undersökning från Canon visar att det råder både köns- och generationsskillnader mellan hur svenskarna kommunicerar på nätet.

Undersökningen som gjorts av undersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Canon, visar att män och kvinnor kommunicerar olika på nätet. Nära hälften (42 procent) av de tillfrågade kvinnorna kommunicerar dagligen genom Facebook, medan drygt en tredjedel (29 procent) av männen gör detsamma. Resultaten visar dessutom att kvinnor i större utsträckning än män, använder sig av Facebook för att hålla reda på viktiga datum i sitt privatliv. Även åldern påverkar användningen av Facebook. Andelen som håller reda på viktig information med hjälp av Facebook minskar markant med stigande ålder. Nära hälften av 80- och 90-talisterna använder Facebook för att hålla reda på födelsedagar, jämfört med endast nio procent av 40-talisterna som gör detsamma.

Fredrik Henriksson, Event- och PR-ansvarig B2B på Canon Svenska säger:

–         Det är intressant att se skillnaderna mellan kvinnor och män och mellan olika åldersgrupper. I dag är en närvaro på webben närmast en självklarhet och vi på Canon ser undersökningsresultaten som viktiga för att företag ska kunna ha en bättre dialog med sina kunder.

Undersökningen visar också att fler än dubbelt så många kvinnor som män antingen bloggar själva, eller läser andras bloggar. Män föredrar mer snabba kommunikationsverktyg, såsom chatt och Twitter. Fyra procent av männen Twittrar dagligen, jämfört med endast två procent av kvinnorna. Hela fyra gånger fler 90- talister än 40-talister använder dessutom chattverktyg som Skype och MSN varje dag. De äldre generationerna använder däremot e-post i större utsträckning. Över hälften (56 procent) av 40-talisterna kommunicerar dagligen med e-post medan endast drygt en tredjedel (35 procent) av 90-talisterna gör detsamma.

Statistik från undersökningen

  • 42 procent av kvinnorna kommunicerar dagligen via Facebook, jämfört med endast 29 procent av männen
  • 31 procent av de tillfrågade kvinnorna använder Facebook för att hålla reda på viktig information medan endast 24 procent av männen gör detsamma
  • 47 procent av 80- och 90-talisterna använder Facebook för att hålla reda på födelsedagar, jämfört med endast nio procent av 40- talisterna
  • Sju procent av de tillfrågade kvinnorna bloggar dagligen medan endast tre procent av männen gör detsamma
  • 22 procent av männen använder chattverktyg dagligen, jämfört med 17 procent av kvinnorna
  • Fyra procent av männen Twittrar dagligen, jämfört med endast två procent av kvinnorna
  • 40 procent av 90- talisterna chattar dagligen, endast 11 procent av 40- talisterna gör detsamma
  • 56 procent av 40- talisterna kommunicerar dagligen med e- post, jämfört med 35 procent av 90- talisterna

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att följa förflyttningen från en analog till en digital miljö för olika områden och undersökningen är tänkt att upprepas med jämna mellanrum för att på så sätt kunna visa på trender. 2032 intervjuer har genomförts representativt för kön ålder och region på den svenska befolkningen, i åldern 18 – 65 år, under perioden 16-21 november 2010.

Ämnen


För mer information, kontakta:
Fredrik Henriksson, Event och PR-ansvarig B2B
Canon Svenska AB
Direkt: 0739-78 86 24
E-post: fredrik.henriksson@canon.se

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2100 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 8,5 % av omsättningen år 2010 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se.

Kontakter

Elif Bilyar

Elif Bilyar

Presskontakt Kommunikationschef B2B & Corporate +46739788652 LinkedIn
Maria Fagerström

Maria Fagerström

Presskontakt PR & Social Media Specialist Presskontakt för området B2C/konsumentprodukter +46 (0)73 978 89 25

Om företaget Canon

Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror, skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder, dokumenthantering och digitalisering av processer. Canon Inc. som grundades 1937 omsätter cirka 4181 miljarder Japanska Yen och har 180 775 anställda – varav 22 214 i EMEA. Canon Svenska har 260 medarbetare och omsätter ca 1 miljard kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2023 lämnades det in 2 890 USA-patent. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan.

Mer information om Canon finns på www.canon.se.