Gå direkt till innehåll
Svenskarna vill få elektroniska slutskattebesked

Pressmeddelande -

Svenskarna vill få elektroniska slutskattebesked

Rekordmånga svenskar valde i år att deklarera via internet, mobil, fast telefon eller sms och nu är det inte långt kvar innan slutskattebeskeden dimper ner i brevlådorna. En undersökning från Canon visar dock att flest vill få beskedet via elektroniska kanaler och inte per post.

På uppdrag av Canon frågade undersökningsföretaget YouGov drygt 2000 svenskar hur de helst vill få viktig information från myndigheter. Svaren visar att endast 25 procent föredrar traditionell post medan över hälften vill ha informationen digitalt; 43 procent via e-post och 13 procent via sms.

Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef på Canon Svenska säger:

–         Resultaten är inte helt oväntade med tanke på att så många väljer att deklarera elektroniskt och att vi, under den senaste tiden, även märkt att allt fler vill arkivera dokument digitalt. Jag tror också att många upplever att de får bättre kontroll över informationen om den skickas elektroniskt. Då kan man själv bestämma om man vill spara den digitalt eller skriva ut.

Undersökningen visar också att vilket sätt man föredrar att få myndighetsinformation på skiljer sig mellan generationer. 90-talisterna utmärker sig genom att drygt en tredjedel (36 procent) av dem helst vill få informationen via sms. Andelen som föredrar sms minskar med stigande ålder.  Endast fem procent av 40-talisterna vill helst få myndighetsinformation till mobiltelefonen. Med 47 procent är 40-talisterna den generation som i störst utsträckning föredrar e-post.

Något fler män än kvinnor föredrar att få information från myndigheter via e-post, (44 procent jämfört med 42 procent av kvinnorna). Samma sak gäller sms, 14 procent av männen jämfört med 11 procent av kvinnorna vill allra helst få informationen till mobilskärmen. Kvinnor föredrar i stället i större utsträckning att få informationen via vanlig post (27 procent jämfört med 22 procent av männen).

Statistik från undersökningen

  • 43 procent av svenskarna föredrar att få myndighetsinformation via e-post medan endast 25 procent föredrar traditionell post.
  • 13 procent av svenskarna föredrar att få myndighetsinformation via sms, åtta procent vill helst söka upp informationen själv via en hemsida, fem procent föredrar möten ansikte mot ansikte, tre procent telefonsamtal och en procent Facebook.
  • Alla generationer föredrar att få viktig information via e-post, utom 90-talisterna som föredrar sms (36 procent).
  • 47 procent av 40-talisterna, 43 procent av 50-talisterna, 46 procent av 60-talisterna, 45 procent av 70-talisterna, 38 procent av 80-talisterna och 29 procent av 90-talisterna föredrar att få viktig myndighetsinformation via e-post.
  • Andelen som föredrar att få myndighetsinformation via sms minskar med stigande ålder. 17 procent av 80-talisterna, 13 procent av 70-talisterna, 12 procent av 60-talisterna, 7 procent av 50-talisterna och 5 procent av 40-talisterna föredrar sms.

Taggar


För mer information, kontakta:
Helen Iwefors Häggblom, Kommunikationschef
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Fredrik Henriksson, PR- & Event Professional
Canon Svenska AB
Direkt:  0739 78 86 24
E-post: fredrik.henriksson@canon.se

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att följa förflyttningen från en analog till en digital miljö för olika områden och undersökningen är tänkt att upprepas med jämna mellanrum för att på så sätt kunna visa på trender. 2032 intervjuer har genomförts representativt för kön ålder och region på den svenska befolkningen, i åldern 18 – 65 år, under perioden 16-21 november 2010.

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2010 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se.

 

Presskontakt

Maria Fagerström

Maria Fagerström

Presskontakt PR & Social Media Specialist Presskontakt för området B2C/konsumentprodukter +46 (0)73 978 89 25
Åsa Törnquist

Åsa Törnquist

Presskontakt PR Specialist Presskontakt för området B2B och Corporate 0739-886435

Relaterat material