Gå direkt till innehåll
Foto: Emil Malmborg
Foto: Emil Malmborg

Pressmeddelande -

Innovativt och hållbart bostadsbyggande

I idylliska Kivik, bland äppelodlingar och med utsikt över Hanöbukten byggs ett av Sveriges mest spännande bostadsområden. Bakom projektet står Sven-Erik Borglund. En handlingskraftig person som kombinerar lång erfarenhet från näringslivet med nyfikenhet och ett grundmurat intresse för historia, miljö och hållbarhet.

Bostadsområdet heter Tvärpilen och omfattar 34 bostäder varav 22 lägenheter och 12 gathus. Allt i en arkitektur med rötterna i den lokala traditionen. De använda byggmaterialen och byggtekniken är valda med omsorg och följer Sven-Eriks tydliga målsättning:

”Vi bygger för ett hållbart boende som sträcker sig över flera generationer. Hållbarhet som innebär att vi tar ansvar för att området ska ha minimal miljöbelastning men också hållbarhet i meningen att vi bygger med material och metoder med hög kvalitet och lång livslängd. Leverantörer av såväl material som tjänster är valda med omsorg och Caparol är leverantör av en ytterst synlig del av projektet”

Projektet är Sven-Eriks första byggprojekt och en avgörande anledning till det blev av var en oro för den stegrande miljöbelastningen och för att visa att det går att bygga hållbart för både boende och miljö med befintliga tekniker.

Man måste ifrågasätta och våga tänka nytt

”Det handlar om att ifrågasätta och våga tänka nytt", säger Sven-Erik, "och att inte kompromissa. Vi bygger för framtiden och för moderna människor med höga krav på funktion, estetik och miljöansvar”. Att bygget följer principerna syns omedelbart och i alla detaljer; vackra smidesräcken, lokalvägar med beläggning av granitgatsten, öppen modern planlösning med innerväggar målade med förnyelsebar väggfärg IndekoGeo från Caparol.

Området har eget reningsverk som förutom den traditionella vattenrening som utförs i det kommunala reningsverket, också tar hand om moderna föroreningar som läkemedel, hormoner, silverjoner och mikroplaster. Uppvärmningen av bostäderna sker genom utvinning av värme ur grundvattnet, som efter att det passerat värmeväxlarna cirkuleras till två dammar i områdets egna park, där det värms upp naturligt för att sedan åter passera värmeväxlarna. Husen har intelligent ventilation som garanterar både god luftkvalitet och mer än 83% energiåtervinning. Tvärpilens egna solcellspark genererar merparten av den el som behövs för hushållen i området. Man räknar med att effektiviteten i solcellerna kan ökas så att området i en snar framtid blir helt självförsörjande på energi.

Ett skalbart koncept

Sven-Eriks avsikt är inte att bygga fler områden. Dock kommer konceptet att presenteras och göras tillgängligt som inspirationskälla och vägledning för kommuner och byggherrar med samma ambitioner om ett hållbart och långsiktigt byggande. Konceptet är skalbart och kan fungera som referens för byggande i hela Sverige.

”För 6500 år sedan var området ett av tre kända områden i Skandinavien där människor samlades i större sociala sammanhang och man har också hittat unika lämningar efter storskalig flintverktygsproduktion. Tvärpilen är mitt bidrag till att fortsätta den långa traditionen”

Väggfärgen som genomgående används för målning av tak och väggar inomhus produceras av Caparol och heter IndekoGeo. Färgen är en dispersionsfärg där bindemedlet baserats på återvunnet skogsavfall, vilket till 100% ersätter den traditionella fossila råvaran. IndekoGeo är ett av flera exempel från Caparol där nya metoder används för att producera färg med hållbara egenskaper. Andra exempel är LASYR för utvändigt trä, som baseras på olja från växten Oljedådra.

Läs mer om Bostadsprojektet Tvärpilen på: www.tvarpilen.eu och om Caparol IndekoGeo mfl innovativa produkter på www.caparol.se/innovationer.html

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


DAW Nordic AB ett dotterbolag till den familjeägda tyska DAW koncernen. DAW utvecklar innovativa produkter och system som skyddar och förskönar de flesta ytor på hus och byggnader. I sortimentet finns såväl ventilerade och isolerade fasadsystem som moderna färgsystem anpassade för moderna krav på effektivitet och minimerad miljöbelastning. DAW grundades år 1895 och har idag verksamhet över hela Europa. DAW har flera affärsområden och varumärken, varav varumärket CAPAROL med färg till yrkesmålerier och återförsäljare och kompletta fasad- och golvsystem för byggindustrin är känt på de flesta marknader inom Europa. I Göteborg finns huvudkontor, produktion, R&D och centrallager. Ytterligare information finns på www.caparol.se

Kontakter

Per Törnqvist

Per Törnqvist

Presskontakt Marknadschef DAW Nordic AB Sverige, Danmark, Norge, Finland +46(0)31 750 52 30

Relaterat innehåll

Internationell färgexpert

DAW Nordic AB ett dotterbolag till den familjeägda tyska DAW koncernen. DAW utvecklar innovativa produkter och system som skyddar och förskönar de flesta ytor på hus och byggnader. I sortimentet finns såväl ventilerade och isolerade fasadsystem som moderna färgsystem anpassade för moderna krav på effektivitet och minimerad miljöbelastning. DAW grundades år 1895 och har idag verksamhet över hela Europa. DAW har flera affärsområden och varumärken, varav varumärket CAPAROL med färg till yrkesmålerier och återförsäljare och kompletta fasad- och golvsystem för byggindustrin är känt på de flesta marknader inom Europa. I Göteborg finns huvudkontor, produktion, R&D och centrallager. Ytterligare information finns på www.caparol.se

Caparol Färg
Box 36115, Marieholmsgatan 124
400 13 (lev.adr 415 02) Göteborg