Gå direkt till innehåll
Kloka produktval för bättre arbetsmiljö i Södertäljes högsta hus

Pressmeddelande -

Kloka produktval för bättre arbetsmiljö i Södertäljes högsta hus

Larsson & Örnmark är ett av Sveriges största och mest anrika målerier. I mer än 70 år har företaget ansvarat för traditionsrikt underhåll av flertalet byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Företaget ansvarade dessutom för all målning vid den nyligen avslutade och uppmärksammade renoveringen av Nationalmuseum. Larsson & Örnmarks verksamhet omfattar all typ av byggnadsmåleri och de drygt 100 målarna arbetar dagligen med allt från nyproduktion till renoveringsmålning i kommersiella fastigheter och hos privatpersoner.

Stefan Fors, VD: "Vårt uppdrag är tydligt, våra tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra kunder och medarbetares arbetsmiljö. Vi strävar ständigt efter att göra minsta möjliga miljöpåverkan och att se till att arbetsmiljön för våra hantverkare och andra hantverkare på arbetsplatsen blir den bästa möjliga. Resultatet av detta blir positivt även för de människor som ska bo eller arbeta i rummen. Vi jobbar med moderna lösningar tillsammans med företag som delar vår syn på miljö, arbetsmiljö och hållbarhet. Målsättningen påverkar inte vår produktionstakt eller konkurrenskraft negativt. Vi kan faktiskt se att det på flera sätt bidrar till vår lönsamhet på kort och lång sikt."

Ett aktuellt projekt är målning i Södertäljes högsta hus, Stockholmsberget. Huset byggs färdigt under 2019 och all målning av väggar och tak sker med Capafree, konserveringsmedelsfri tak- och väggfärg från Caparol. Överkänslighet mot konserveringsmedel är ett ökande arbetsmiljöproblem för många hantverkare. Vid målning och spackling sprids ämnena i luften och kan påverka även andra hantverkare än målaren. I och med att man målar med konserveringsmedelsfri Capafree blir arbetsplatsen säkrare för många.

Stefan Fors: "Vinsterna med att måla med Capafree är flera; målare som drabbats av överkänslighet mot konserveringsmedel kan arbeta utan bekymmer, inga andra som vistas i lokalerna riskerar att påverkas, dessutom tål färgen att lagras längre även i öppnade burkar. Det gör att spillet och därmed resursslöseriet med råvaror och materialkostnaden minskar."

Förutom de omedelbara fördelarna med att använda konserveringsmedelsfri färg ser Stefan Fors mer långsiktiga vinster med företagets genomgående strävan efter att göra minsta möjliga miljöpåverkan och att se till att arbetsmiljön för de anställda blir den bästa möjliga.

Stefan Fors: "Vi ska behålla vår position som ett av Sveriges allra bästa målerier. Då är vi beroende av att få tillgång till riktigt skickliga hantverkare. Vi ser redan att målare söker sig till oss på grund av att vi tar arbetsmiljö och miljö på stort allvar."

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


DAW Nordic AB ett dotterbolag till den familjeägda tyska DAW koncernen. DAW utvecklar innovativa produkter och system som skyddar och förskönar de flesta ytor på hus och byggnader. I sortimentet finns såväl ventilerade och isolerade fasadsystem som moderna färgsystem anpassade för moderna krav på effektivitet och minimerad miljöbelastning. DAW grundades år 1895 och har idag verksamhet över hela Europa. DAW har flera affärsområden och varumärken, varav varumärket CAPAROL med färg till yrkesmålerier och återförsäljare och kompletta fasad- och golvsystem för byggindustrin är känt på de flesta marknader inom Europa. I Göteborg finns huvudkontor, produktion, R&D och centrallager. Ytterligare information finns på www.caparol.se

Presskontakt

Per Törnqvist

Per Törnqvist

Presskontakt Marknadschef DAW Nordic AB Sverige, Danmark, Norge, Finland +46(0)31 750 52 30

Relaterat innehåll

Internationell färgexpert

DAW Nordic AB ett dotterbolag till den familjeägda tyska DAW koncernen. DAW utvecklar innovativa produkter och system som skyddar och förskönar de flesta ytor på hus och byggnader. I sortimentet finns såväl ventilerade och isolerade fasadsystem som moderna färgsystem anpassade för moderna krav på effektivitet och minimerad miljöbelastning. DAW grundades år 1895 och har idag verksamhet över hela Europa. DAW har flera affärsområden och varumärken, varav varumärket CAPAROL med färg till yrkesmålerier och återförsäljare och kompletta fasad- och golvsystem för byggindustrin är känt på de flesta marknader inom Europa. I Göteborg finns huvudkontor, produktion, R&D och centrallager. Ytterligare information finns på www.caparol.se

Caparol Färg
Box 36115, Marieholmsgatan 124
400 13 (lev.adr 415 02) Göteborg