Pressmeddelande -

Mölndal Energi ser med CAPEE Dashboard driften i realtid på webb, surfplatta och mobil

Mölndal Energi producerar 415 GWh fjärrvärme och 124 GWh el per år. Med CAPEE Action Station trimmar driftpersonalen produktionen löpande. Nu har man tillsammans med Capee Group tagit fram den webb-baserade lösningen CAPEE Dashboard för att göra driftdata tillgänglig för ledningen i realtid. 

– Ledningen behöver hela tiden se produktionsläget. Det ger oss möjlighet att se vad som går bra och vad som kan förbättras, och ger en nuläges- och faktabaserad grund för att diskutera driften. Naturligtvis har driften samma data i CAPEE Action Station så att de snabbt kan djupanalysera orsaker och optimera löpande. Dessa mjukvaror ger två olika perspektiv på driftdatan, vilket gör det lätt att hålla en fokuserad diskussion i organisationen, säger Peter Maksinen, affärsområdeschef, Mölndal Energi.

Intressant är också att se hur CAPEE Dashboard sprider sig själv i organisationen. Bara att den finns på intranätet gör att alla kan nå den. Var de än är kan de se driftdata i realtid i sin dator, mobil och surfplatta. Att vi inom kort fyller på med ännu mer data gör att det sprids ännu mer, avslutar Peter Maksinen.

– Vi ser allt fler bevis på att man genom att göra driftdata enklare och mer tillgänglig för många får en diskussion som fokuserar på hur driften kan förbättras. Engagemang, kunskapsutbyte och förändring genom transparens kommer man väldigt långt med. CAPEE Dashboard kompletterar CAPEE Action Station och tillsammans täcker de spannet från momentan översikt till djupanalys, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group AB. 


För mer information kontakta:
Peter Nilsson, VD på Capee Group AB

Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com


Capee Group är ett banbrytande cleantechföretag inom processindustrin som är övertygade om att det är driftpersonalen som avgör verksamhetens produktionsvolym, energiförbrukning och utsläpp. Med sin patentsökta mjukvara Capee Action Station™ samt helt unika kombination av processingenjörer och systemutvecklare ger man den operativa driften ett IT-stöd som varit helt otänkbart tidigare. Capee Group vänder sig till alla målinriktade processindustrier som vill göra sin verksamhet mer lönsam och hållbar.


Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • troubleshooter
 • arbetssätt
 • körsätt
 • it-stöd
 • utsläpp
 • biobränsle
 • cleantech
 • stål
 • processindustrin
 • problemlösare
 • petrokemi
 • papper och massa
 • miljö
 • livsmedel
 • kemi
 • innovativt
 • hållbar
 • energi
 • driftproblem
 • capee group
 • capee action station
 • anrikning