Pressmeddelande -

UTNYTTJAR MÖJLIGHETER TILL FORTSATT TILLVÄXT

1 januari – 30 september 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 50% till 710,4 mkr (474,3)
 • EBITDA uppgick till 18,1 mkr (19,0)
 • Periodens resultat uppgick till 5,0 mkr (7,4)
 • Resultatet per uppgick till 1,05 kr (1,61)
 • Antalet anställda ökade till 181 (139) 

1 juli – 30 september 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 40% till 230,4 mkr (164,8)
 • EBITDA uppgick till 2,6 mkr (6,5)
 • Periodens resultat uppgick till -0,8 mkr (2,5)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,17 kr (0,52)

– Vi ser möjligheter att fortsätta växa snabbt. Styrelsen har beslutat att vi ska utnyttja detta tillfälle. Vi tar nya kunder, rekryterar och investerar i medarbetare, kontorsetableringar, lägre marginaler i  viktiga upphandlingar och inte minst inom erbjudande, process och systemstöd. Kortsiktigt leder detta till en press på lönsamheten men dessa investeringar utgör den nödvändiga plattformen för vårt nästa utvecklingssteg där vi passerar en miljard i omsättning och når femprocentsmålet för vår EBITDA-marginal,” säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Taggar

 • caperio
 • christer haglund

Kort om Caperio:  Caperio levererar produkter, tjänster och lösningar inom it-infrastruktur. personligt ansvar, hög kompetens och stort fokus på kvalitet skapar förutsättningar för våra kunder att optimera sina it-investeringar och utveckla sin egen affär. 

2011 omsatte Caperio ca 700 MSEK 2011 och har ca 185 anställda fördelade på sex orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.

Presskontakt

Tomas Wanselius

Presskontakt CEO 08-562 175 00

Relaterat material