Pressmeddelande -

Capilon AB (publ): Österby Marine inför sparprogram

Österby Marine inför ett sparprogram för att minska företagets kostnader och möta den lägre orderingången i affärsområdena Österby Gjuteri och MJP Waterjets. Sparprogrammet inkluderar personalneddragning om 30 anställda samt åtgärder för att uppnå en mer kostnadseffektiv produktion. Sparprogrammet löper över två år och beräknas medföra besparingar på totalt ca 10 MSEK på årsbasis. Besparingen av personalneddragningen kommer att uppnå full effekt under andra kvartalet 2009.
- Vi har under de senaste åren riggat företaget för en fortsatt hög tillväxt framöver. Vi behöver nu istället snabbt anpassa vår produktionskapacitet till ett betydligt sämre konjunkturläge och lägre orderingång, säger Österby Marines VD, Hans Andersson.
Den starka tillväxten i Österby Marine och främst i affärsområdena MJP Waterjets och Österby Gjuteri har medfört ett högt kapacitetsutnyttjande. Detta har skapat en försämrad leverans-precision och ökade produktionsomkostnader. För att bemöta dessa utmaningar har Österby Marine under andra halvåret 2008 startat förbättringsprogrammet Projekt +30, som successivt ska förbättra företagets produktion och styrning under de närmaste två åren.
Österby Marine, med affärsområdena Österby Gjuteri, MJP Waterjets och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Österby Marine har 149 anställda (127 st i Österbybruk och 22 st i Örebro).
För ytterligare information Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se, Tel: 0708-253990 Hans Andersson, VD, Österby Marine, E-post: hans.andersson@ogab.se, Tel: 0702-140295
Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 24 01 12
Fax: +46 (0)42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se
Capilon AB (publ) är ett listat riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon äger dotterbolagen TermoRegulator och Österby Marine. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning. Österby Marine är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Capilon är listat på First North vid OMX Nordiska Börs Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser.

Ämnen

  • Ekonomi