Pressmeddelande -

MJP tar order värd 3,3 MSEK

Österby Gjuteri-koncernens dotterbolag Marine Jet Power ("MJP") tar order värd 3,3 MSEK avseende en vattenjetprodukt för den asiatiska marknaden. Leverans beräknas att ske i slutet på 2007. MJP utvecklar, tillverkar och marknadsför vattenjetaggregat för snabbgående passagerarfärjor, kustbevakningsbåtar och lyxyachter. MJP har teknikledande vattenjetprodukter för hög topphastighet och relativt sett låg bränsleförbrukning, vilket ger fartyg en effektiv och lång operationstid. Försäljningen sker främst till Asien och Europa. MJP har kunder i Kina, Taiwan, Sydkorea, Spanien och Turkiet, m.fl. länder. Österby Gjuteri-koncernen, med dotterbolagen MJP och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen, cellulosaindustrin och övrig tung industri. Alcopropeller tillverkar propellerblad med verksamhet i Örebro. Österby Gjuteri-koncernen har 125 anställda. För ytterligare information Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se, Tel: 0708-253990 Hans Andersson, VD, Österby Gjuteri, E-post: hans.andersson@ogab.se, Tel: 0702-140295 Termo Holding (publ) Adress: c/o TermoRegulator, Box 967, 591 29 Motala Tel: +46 (0)141 22 86 00 Fax: +46 (0)141 22 86 30 E-post: info@termoholding.se www.termoholding.se Termo Holding (publ) är listat på First North. Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Termo Holding äger dotterbolagen Österby Gjuteri och TermoRegulator. Österby Gjuteri, med dotterbolagen Marine Jet Power och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och inredning.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag