Pressmeddelande -

Positiv valutaeffekt i Österby Marine

Vid användning av valutakurs SEK/EUR 10,30 kommer Österby Marines rörelseresultat att påverkas positivt om ca 5 MSEK under de närmaste 12 månaderna. Det är Österby Marines affärsområde MJP Waterjets som har en nettoexponering i euro, som kan komma att gynnas väsentligt av den senaste tidens kronförsvagning.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se, Tel: 0708-253990
Hans Andersson, VD, Österby Marine, E-post: hans.andersson@ogab.se, Tel: 0702-140295

Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 24 01 12
Fax: +46 (0)42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se

Capilon AB (publ) är ett listat riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon äger dotterbolagen TermoRegulator och Österby Marine. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning. Österby Marine är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Capilon är listat på First North vid OMX Nordiska Börs Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser.

 

Ämnen

  • Ekonomi