Pressmeddelande -

Styrelseledamot ökar innehav

Greg Tsakiris har köpt 90 000 aktier i Termoregulator Holding AB (publ) ("Termo Holding") där han är styrelseledamot. Efter köpet uppgår hans innehav till 1 890 438 aktier, motsvarande 5,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se, Tel: 0708-253990

Termo Holding (publ)
Adress: c/o Termo Regulator
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se

Termo Holding (publ) är listat på First North vid OMX Nordiska Börs Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser. Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Termo Holding äger dotterbolagen Österby Marine och TermoRegulator. Österby Marine är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning.

 

 

Ämnen

  • Marknad, börs

Kontakter