Pressmeddelande -

Branschlösningen för kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Branschlösningen för vård och omsorg

CareBroker AB lanserar Internettjänst för kompetensförsörjning

CareBroker AB erbjuder en Internettjänst för att effektivisera kompetensförsörjning och processen kring rekrytering med en tydlig kostnadsbesparing för vård och omsorg.

För vård- och omsorgspersonal som söker uppdrag innebär det gratis registrering på www.carebroker.se . Den som söker uppdrag behöver bara registrera sig på ett ställe och inga formulär och få fritexter behöver fyllas i. Kalender och meddelandefunktioner underlättar jobbplaneringen.

För arbetsgivarna skapas en kanal för direktkontakt med kompetens inom vård och omsorg. Denna möjliggör realtidsbemanning genom matchning av lediga uppdrag mot registrerade användare. Arbetsgivare kan söka kompetens efter erfarenhet, region, tillgänglighet och på flera andra sätt.

Att lägga ut lediga tjänster är lika enkelt. Mallar för att lägga upp tjänst, företags- och arbetsplatspresentationer skapas enkelt och kan lagras. Ansökningar kan sorteras och urval göras utan att separata dokument behöver öppnas. Efter urval sänds förfrågningar via mail och/eller SMS till lämpliga kandidater och ett uppdragsavtal kan därför vara klart inom minuter.

CareBroker lanseras den 1 mars 2013. CareBroker AB har ett samarbete med Vårdförbundet och Kommunal.

Vårdförbundet är en yrkes- och facklig organisation som organiserar legitimerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Kommunal organiserar bl.a. undersköterskor, och personliga assistenter. CareBroker AB är ett privatägt bolag.


Ämnen

  • Webbtjänster

CareBroker är en tjänst för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Uppdrags- och arbetssökanden lägger upp sin kompe-tensprofil och kan göra sig sökbara av vård- och omsorgsarbetsgivare.  De senare betalar avgifter för tillgång till CareBroker samt avgifter beroende på nyttjandet av CareBroker. Genom snabbare tillsättning av personalbehovet blir arbetsgivarens kostnader lägre. CareBroker kommer att fokusera på sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Snarast möjligt kommer läkare att ingå i CareBroker. Samarbetsavtal har tecknats med Kommunal och Vårdförbundet.