Pressmeddelande -

Patientsäkerhet inom primärvården den 4/9-12 i Stockholm

En utbildningsdag som vänder sig till personal, kollegor, medarbetare, chefer verksamma inom primärvården. En dag som ger ökade och fördjupade kunskaper kring patientsäkerhet, riskanalyser och händelseanlys.

Ämnen

 • Media, kommunikation

Kategorier

 • primärvård
 • primärvården
 • distriktsläkare
 • distriktsköterska
 • undersköterskor
 • sjukgymnast
 • kurator
 • dietist
 • mottagning
 • husläkare
 • husläkarmottagning
 • patient
 • riskanalys
 • händelseanalys
 • lex sara
 • lex maria
 • lagar
 • förordningar
 • socialstyrelsen
 • familj
 • rådgivning
 • jour
 • hembesök
 • mottagningsbesök

Caresafe AB har arbetat med fler än 200 hälso-sjukvårdsorganinsationer sedan starten 1998.      Grundare Per Holmgren specialist på säkerhet och kvalitet. Fler än 500 chefer har gått utbildningen Säkra Vården i Sverige och England. Caresafe AB arbetar med att fördjupa kunskapen kring patientsäkerhet och vårdkvalitet. Där händelseanalyser, riskanalyser och riskbedömningar är ett viktigt fundament. Webbutbildning unikt framtagen vänder sig till all personal inom hälso-sjukvård, vård/omsorg. Caresafe AB är verksamt i Sverige och England.

Kontakter

Jenny Ericsson Paul

Presskontakt Sverige /England 08-51 51 79 79