Skip to main content

Less is more , more is less

Nyhet   •   Apr 23, 2018 09:48 CEST

Visste du att 57% av Europas lastbilar kör med ledig kapacitet? Och att var 4:e bil körs helt tom. Antalet transporter ökar mer än antalet godsmängd. Dessa utsläpp påverkar miljön negativt och onödiga pengar spenderas på att fordon kör tomma eller halvtomma. 

Varför inte utnyttja den lediga kapaciteten som finns? 

Sannolikheten är stor att det åker en lastbil i din närhet med ledig kapacitet som kan ta ditt gods, om du bara hade vetat. I vår portal kan du i realtid hitta lastfordon med ledigt utrymme eller leveranser som vill hitta fram till rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. Genom att få tillgång till flera olika transportörer som är kopplade i vårt system kan du på så sätt planera utleveranser med en större fordonsflotta än om du är låst till endast en. 

Tillsammans måste vi ta ansvar - både idag och för kommande generations skull. Resan till en bättre miljö börjar med att minska utsläppen av koldioxid. Vår vision är att alla lastbilar på vägarna skall köra med full last och därmed minska på utsläppen av CO2.

Via din dator, läsplatta eller mobiltelefon kommer du smidigt åt tjänsten dygnet runt, året om, och i hela Europa. Var med på resan mot en grönare framtid du med!