Pressmeddelande -

Stödkonsert för Patricio Galvez och andra mor- och farföräldrar till barnbarn med svensk anknytning i fångläger i Syrien

I Syrien finns idag många föräldralösa minderåriga barn med anknytning till Sverige. Flera av dessa barn är i mycket dåligt skick och saknar dessutom helt anhöriga i Syrien. Svenska staten söker att genom diplomatiska förhandlingar hitta möjligheter att ta hem dessa barn till Sverige. 

Arrangörer för denna kväll är vänner och bekanta till Patricio Galvez, morfar till sju av dessa barn. Patricio är själv på plats nere i Syrien för att stödja sina barnbarn och försöka bidra till att de kommer hem snabbare. Hälsotillståndet för tre av de sju barnen är mycket kritiskt och de behöver sjukvård, mat och vila akut.

Uppdatering 8 maj 2019 :

Då Patricios barnbarn nu har flyttats till Irak, och, om allt går väl, kommer befinna sig i Sverige inom några veckor, lägger vi vid lördagens konsert ett tydligare fokus på de första två punkterna: 

 • Med denna konsert vill vi, med stöd i uttalanden från såväl Rädda Barnen som Röda korset, lyfta situationen för alla barn med svenska anknytning i lägren i Syrien, och verka för att de får komma till Sverige snarast möjligt. 
 • Vi vill bidra till ett gott mottagande av alla dessa barn när det återkommer till Sverige och för ett samhälle där barns värde och rättigheter har högsta prioritet och enligt riktlinjer i barnkonventionen.  

Med denna konsert vill vi också : 

 • Visa Patricio och hans barnbarn att de inte är ensamma och att vi, i en gemenskap av människor som är engagerade i barnen, är starka tillsammans, och finner kraft för fortsatt engagemang.  
 • Vi vill stötta Patricio ekonomiskt med de kostnader han har i samband med resan och uppehälle i Syrien, och i omvårdnaden om sina barnbarn. 

Kontakt nätverk:

Geraldine Acevedo 0732-342336

Kontakt Högsbo församling :

Lisa Westberg 031-7316625 

Ämnen

 • Krig

Kategorier

 • barn
 • föräldralösa
 • fångläger
 • högsbo församling
 • konsert
 • syrien
 • patricio galvez

Regioner

 • Göteborg