Inbjudan till Seminarium: Informationssäkerhet i hälso- och sjukvårdens IT-system

Tid 12 December 2008

Plats Westmanska Palatset, Holländaregatan 17, Stockholm

Sex månader har gått sedan Patientdatalagen trädde i kraft. Var står vi nu? Genom ett unikt samarbete mellan IMR och KTH ges möjligheten att se till säkerhet kring IT i hälso- och sjukvården tillsammans med bland annat Lars Erik Holm, Socialstyrelsen, Magnus Bergström från Datainspektionen samt Ulf Fröberg, Chefsjurist. Gå in på www.imrab.se för mer information och anmälan.

Kategorier

  • medicinsk rätt
  • informationssäkerhet
  • it-system
  • datainspektionen
  • socialstyrelsen
  • stockholms läns landsting
  • kth
  • institutet för medicinsk rätt

Relaterat innehåll