Pressmeddelande -

Berättelser från det gömda Sverige

”’Jag är också människa’. Så sade Raksana när jag mötte henne första gången. Hon beskrev sin känsla när hon stod på vårdcentralen med en febrig baby på armen och nekades hjälp. Så ska det inte gå till. Och förhoppningsvis är det sällan som sjuka barn nekas vård, personnummer eller inte. Men känslan av att bli kränkt och inte ha ett fullgott människovärde delas av många av dem som intervjuats i den här boken.” Så skriver Kari Molin i inledningen till ”Berättelser från det gömda Sverige”.  
Röda Korset gav Kari Molin i uppdrag att ta kontakt med papperslösa flyktingar som lever gömda i Sverige och skildra deras situation. Det blev tjugofem intervjuer med personer som sökt asyl och fått avslag men av olika anledningar inte kan eller vill lämna landet. Kari Molin söker svar på främst två frågor: Varför reser de inte tillbaka? Hur lever de här?
Ur intervjuerna växer en brokig skara fram. Ursprung, skäl för att stanna samt den sociala situationen skiljer sig åt. Men en sak har de gemensamt: Det psykiska lidandet. Det handlar om överlevnad, att skaffa mat för dagen och tak över huvudet. De lever under stark press, måste ofta byta bostad, är hänvisade till svartjobb som ofta är dåligt betalda, lever med en ständig oro för framtiden, både sin egen och barnens när sådana finns med i bilden. Det är uppenbart att svenska myndigheters bedömning och deras egen upplevelse av sin situation skiljer sig kraftigt år. De flesta ser sig som skyddsbehövande och anser sig känna välgrundad fruktan för att återvända till sitt hemland. Kari Molin har även mött och intervjuat människor som i olika roller möter dessa så kallade gömda: sjuksköterskor, psykiatriker, jurister, diakoner med flera. I Berättelser från det gömda Sverige visas en svensk verklighet som de flesta av oss inte har någon som helst inblick i, ändå finns den mitt ibland oss.
Kontakter har förmedlats av Röda Korsets sjukvårdsförmedling för papperslösa i Stockholm, Rosengrenska stiftelsen/Röda Korset i Göteborg och Läkare i världen/Asylkommittén i Stockholm samt enskilda personer.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • papperslösa
  • flyktingar

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. 

Bland våra senare titlar finns: Frihetens blå toner – En berättelse om jazzen i Sverige, Jag ville bara dansa – En biografi om Mariane Orlando, Partiet på kant med (v)erkligheten – En historia om solidaritet, Husens röster.

Kontakter

Mattias Christensen

Presskontakt Presskontakt PR- och Marknadsföringsansvarig 08-54525482