Pressmeddelande -

Högaktuell bok om vår privatekonomi

Idag pågår i hela västvärlden försök att finansiellt utbilda allmänheten. Vi möts överallt av finansiell reklam. De nya budskapen om bra finansiellt beteende präglas av en ny slags moralism, påstår författaren i några kritiska berättelser om penningsparandets påbjudna sanningar, moral och känsloliv under två århundraden – alltifrån kampanjen för Teliaaktien till gammal sparbankspropaganda.
Vilka är de nya sanningarna? Men framför allt: Vilka är de rätta känslorna för den enskilde att idag odla i förhållande till det finansiella systemet?

Maktutövande, undervisning/ övertalning i privatekonomiska frågor är inriktad på människors känsloliv. Författarens styrande fråga är: Hur känns mötet med dagens finansiella reklam och folkbildningsförsök.

I det nya talet om hushållsekonomi framträder den finansiella stoismen som ideal. Pengar är samhällets viktigaste organisationsmedel, hierarkiseringsmedel och uppfostringsmedel. Det finansiella systemet är inte amoraliskt. Det är ett centralt moraliskt system i våra samhällen. I boken framträder till slut utropet, kravet och rådet ”Hit med pengarna” som ett typiskt uttryck, en det undersökta tolkningssystemets kärnutsaga.

Hit med pengarna! Sparandets genealogi och den finansiella övertalningens vetandekonst.

Inbunden, Illustrerad, 370 sidor

ISBN 978 91 7331 147 2

 

Ämnen

  • Finans, aktier, privatsparande

Kategorier

  • pensionsparande

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. 

Bland våra senare titlar finns: Frihetens blå toner – En berättelse om jazzen i Sverige, Jag ville bara dansa – En biografi om Mariane Orlando, Partiet på kant med (v)erkligheten – En historia om solidaritet, Husens röster.

Kontakter

Mattias Christensen

Presskontakt Presskontakt PR- och Marknadsföringsansvarig 08-54525482